MAXIFY iB4070
  • คุณภาพการพิมพ์งานเอกสารสีระดับมืออาชีพ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อการทำงานบนเน็ตเวิร์กที่มีต้นทุนต่ำ
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4): ประมาณ 32.5 หน้าต่อนาที แบบขาวดำ / 24.0 หน้าต่อนาที แบบสี
  • ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 23.0 ภาพต่อนาที แบบขาวดำ / 15.0 ภาพต่อนาที แบบสี