A4 Monochrome New
imageRUNNER 1435
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
A4 Monochrome New
imageRUNNER 1435iF
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที
Popular
imageRUNNER 2002N
 • Multi-function network device: copy, print, color scan
 • Output Time: 20ppm
 • Warm Up Time: 7.9 secs
imageRUNNER 2202N
 • Multi-function network device: copy, print, color scan
 • Output Time: 22ppm
 • Warm Up Time: 7.9 secs
A3 Monochrome New
imageRUNNER 2204N / 2004N / 2004
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 22 แผ่น ต่อนาที
A3 Monochrome New
imageRUNNER 2500W series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 45 แผ่น ต่อนาที
imageRUNNER 2525
 • รองรับการทำงานผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบมัลติฟังก์ชั่น: การถ่ายเอกสาร, การพิมพ์, การสแกนเอกสารสี
 • ความเร็วในการพิมพ์: 25 หน้าต่อนาที (ขาวดำ)
 • พิมพ์เอกสารแบบสองหน้าได้ผ่านทางพอร์ต USB และสแกน
imageRUNNER 2530
 • Có thể in đảo mặt theo tiêu chuẩn và hỗ trợ in, quét trên USB
 • Thiết bị mạng làm việc đa chức năng: copy, in, quét màu.
 • Tốc độ in: 30 ppm (đơn sắc)
imageRUNNER 2545
 • รองรับการทำงานผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบมัลติฟังก์ชั่น: การถ่ายเอกสาร, การพิมพ์, การสแกนเอกสารสี
 • ความเร็วในการพิมพ์: 45 หน้าต่อนาที (ขาวดำ)
 • พิมพ์เอกสารแบบสองหน้าได้ผ่านทางพอร์ต USB และสแกน
A4 Monochrome
imageRUNNER ADVANCE 400i
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น ต่อนาที
A3 Monochrome
imageRUNNER ADVANCE 4500i Series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 51 แผ่น ต่อนาที
A4 Monochrome
imageRUNNER ADVANCE 500i
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น ต่อนาที
imageRUNNER ADVANCE 6255
 • Reliable, efficient output of up to 55ppm
 • Configurable 8.4 inch colour SVGA touch panel
 • High paper capacity at 7,700 sheet
imageRUNNER ADVANCE 6265
 • Reliable, efficient output of up to 65ppm
 • Configurable 8.4 inch colour SVGA touch panel
 • High paper capacity at 7,700 sheet
imageRUNNER ADVANCE 6275
 • Reliable, efficient output of up to 75ppm
 • Configurable 8.4 inch colour SVGA touch panel
 • High paper capacity at 7,700 sheet
A3 Monochrome
imageRUNNER ADVANCE 6500i Series
 • A3 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 75 แผ่น ต่อนาที
A3 Colour
imageRUNNER ADVANCE C3500i Series
 • A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 30/30 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)
imageRUNNER ADVANCE C5235
 • รองรับการพิมพ์และการสแกนเอกสารโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อ USB
 • ความเร็วในการพิมพ์: 35 หน้าต่อนาที (เอกสารขาว-ดำ) / 30 หน้าต่อนาที (เอกสารสี)
 • รองรับการทำงานผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบมัลติฟังก์ชั่น: การถ่ายเอกสาร, การพิมพ์, การสแกนเอกสารสี
imageRUNNER ADVANCE C5240
 • รองรับการพิมพ์และการสแกนเอกสารโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อ USB
 • ความเร็วในการพิมพ์: 40 หน้าต่อนาที (เอกสารขาว-ดำ) / 35 หน้าต่อนาที (เอกสารสี)
 • รองรับการทำงานผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบมัลติฟังก์ชั่น: การถ่ายเอกสาร, การพิมพ์, การสแกนเอกสารสี
imageRUNNER ADVANCE C5250
 • รองรับการพิมพ์และการสแกนเอกสารโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อ USB
 • ความเร็วในการพิมพ์: 50 หน้าต่อนาที (เอกสารขาว-ดำ) / 45 หน้าต่อนาที (เอกสารสี)
 • รองรับการทำงานผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบมัลติฟังก์ชั่น: การถ่ายเอกสาร, การพิมพ์, การสแกนเอกสารสี
imageRUNNER ADVANCE C5255
 • รองรับการพิมพ์และการสแกนเอกสารโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อ USB
 • ความเร็วในการพิมพ์: 55 หน้าต่อนาที (เอกสารขาว-ดำ) / 51 หน้าต่อนาที (เอกสารสี)
 • รองรับการทำงานผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบมัลติฟังก์ชั่น: การถ่ายเอกสาร, การพิมพ์, การสแกนเอกสารสี
A3 Colour
imageRUNNER ADVANCE C5500i Series
 • A3 สี
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 60/60 แผ่น ต่อนาที(สี/ขาวดำ)
 • ของ
 • 2