แบบ กระสุนปืน / ขวด ราคา
imagePROGRAF PRO-500 MC-20 (Maintenance Cartridge) THB265,100.00
PFI-50 (Blue) THB1,006,500.00
PFI-50 (Chroma Optimizer) THB1,006,500.00
PFI-50 (Cyan) THB1,006,500.00
PFI-50 (Gray) THB1,006,500.00
PFI-50 (Magenta) THB1,006,500.00
PFI-50 (Matte Black) THB1,006,500.00
PFI-50 (Photo Black) THB1,006,500.00
PFI-50 (Photo Cyan) THB1,006,500.00
PFI-50 (Photo Gray) THB1,006,500.00
PFI-50 (Photo Magenta) THB1,006,500.00
PFI-50 (Red) THB1,006,500.00
PFI-50 (Yellow) THB1,006,500.00
PFI-50 Kit Set ติดต่อเรา
MAXIFY iB4070 PGI-2700 (Black) THB354,200.00
PGI-2700 (Cyan) THB202,000.00
PGI-2700 (Magenta) THB202,000.00
PGI-2700 (Yellow) THB202,000.00
PGI-2700XL (Black) THB581,900.00
PGI-2700XL (Cyan) THB318,000.00
PGI-2700XL (Magenta) THB318,000.00
PGI-2700XL (Yellow) THB372,900.00
MAXIFY MB5070 PGI-2700 (Black) THB354,200.00
PGI-2700 (Cyan) THB202,000.00
PGI-2700 (Magenta) THB202,000.00
PGI-2700 (Yellow) THB202,000.00
PGI-2700XL (Black) THB581,900.00
PGI-2700XL (Cyan) THB318,000.00
PGI-2700XL (Magenta) THB318,000.00
PGI-2700XL (Yellow) THB372,900.00
MAXIFY MB5370 PGI-2700 (Black) THB354,200.00
PGI-2700 (Cyan) THB202,000.00
PGI-2700 (Magenta) THB202,000.00
PGI-2700 (Yellow) THB202,000.00
PGI-2700XL (Black) THB581,900.00
PGI-2700XL (Cyan) THB318,000.00
PGI-2700XL (Magenta) THB318,000.00
PGI-2700XL (Yellow) THB372,900.00
PIXMA E410 CL-57 (Colour) THB229,900.00
CL-57S (Colour) ติดต่อเรา
PG-47 (Pigment Black) THB127,600.00
PIXMA E480 CL-57 (Colour) THB229,900.00
PG-47 (Pigment Black) THB127,600.00
PIXMA E510 CL-98 (Colour) THB70.00
PG-88 (Pigment Black) THB58.00
PIXMA G1000 GI-790 (Black) THB13.70
GI-790 (Cyan) THB13.70
GI-790 (Magenta) THB13.70
GI-790 (Yellow) THB13.70
PIXMA G2000 GI-790 (Black) THB13.70
GI-790 (Cyan) THB13.70
GI-790 (Magenta) THB13.70
GI-790 (Yellow) THB13.70
PIXMA G3000 GI-790 (Black) THB13.70
GI-790 (Cyan) THB13.70
GI-790 (Magenta) THB13.70
GI-790 (Yellow) THB13.70
PIXMA G4000 GI-790 (Black) THB13.70
GI-790 (Cyan) THB13.70
GI-790 (Magenta) THB13.70
GI-790 (Yellow) THB13.70
PIXMA iP110 CLI-36 (Color) THB31.75
PGI-35 (Pigment Black) THB286,000.00
PIXMA iP2770 / iP2772 CL-811 (Colour) THB330,000.00
PG-810 (Pigment Black) THB253,000.00
PIXMA iP2870S CL-741XL (Colour) ติดต่อเรา
CL-746 (Colour) THB353,100.00
CL-746S (Colour) THB167,200.00
PG-745 (Pigment Black) THB234,300.00
PG-745S (Pigment Black) THB107,800.00
PIXMA iP7270 PGI-750 (Pigment Black) THB26.90
PIXMA iP8770 PGI-750 (Pigment Black) THB26.90
PIXMA iX6770 CLI-751 (Black) THB23.65
CLI-751 (Cyan) THB23.65
CLI-751 (Magenta) THB23.65
CLI-751 (Yellow) THB23.65
PGI-750 (Pigment Black) THB26.90
PGI-755XXL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA iX6870 CLI-751 (Black) THB23.65
CLI-751 (Cyan) THB23.65
CLI-751 (Magenta) THB23.65
CLI-751 (Yellow) THB23.65
PGI-750 (Pigment Black) THB26.90
PGI-755XXL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA MG2570 CL-746 (Colour) THB353,100.00
CL-746XL (Colour) ติดต่อเรา
PG-740 (Pigment Black) THB239,800.00
PG-740XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PG-745 (Pigment Black) THB234,300.00
PG-745XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA MG3670 CL-741 (Colour) THB365,200.00
CL-741XL (Colour) ติดต่อเรา
PG-740 (Pigment Black) THB239,800.00
PG-740XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA MG5770 CLI-771 (Black) THB396,000.00
CLI-771 (Cyan) ติดต่อเรา
CLI-771 (Magenta) ติดต่อเรา
CLI-771 (Yellow) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Black) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Cyan) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Magenta) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Yellow) ติดต่อเรา
PGI-770 (Pigment Black) THB26.80
PGI-770XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA MG7770 CLI-771 (Black) THB396,000.00
CLI-771 (Cyan) ติดต่อเรา
CLI-771 (Gray) ติดต่อเรา
CLI-771 (Magenta) ติดต่อเรา
CLI-771 (Yellow) ติดต่อเรา
PGI-770 (Pigment Black) THB26.80
PGI-770XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA MP287 CL-811 (Colour) THB330,000.00
PG-810 (Pigment Black) THB253,000.00
PIXMA PRO-1 PGI-29 (Chroma Optimizer) THB453,200.00
PGI-29 (Cyan) THB453,200.00
PGI-29 (Dark Gray) THB453,200.00
PGI-29 (Gray) THB453,200.00
PGI-29 (Light Gray) THB63.25
PGI-29 (Magenta) THB63.25
PGI-29 (Matte Black) THB63.25
PGI-29 (Photo Black) THB63.25
PGI-29 (Photo Cyan) THB63.25
PGI-29 (Photo Magenta) THB63.25
PGI-29 (Red) THB63.25
PGI-29 (Yellow) THB63.25
PIXMA PRO-10 PGI-72 (Chroma Optimizer) THB23.10
PGI-72 (Cyan) THB23.10
PGI-72 (Gray) THB23.10
PGI-72 (Magenta) THB23.10
PGI-72 (Matte Black) THB23.10
PGI-72 (Photo Black) THB23.10
PGI-72 (Photo Cyan) THB23.10
PGI-72 (Photo Magenta) THB23.10
PGI-72 (Red) THB23.10
PGI-72 (Yellow) THB23.10
PIXMA PRO-100 CLI-42 (Black) THB24.25
CLI-42 (Cyan) THB24.25
CLI-42 (Gray) THB24.25
CLI-42 (Light Gray) THB24.25
CLI-42 (Magenta) THB24.25
CLI-42 (Photo Cyan) THB24.25
CLI-42 (Photo Magenta) THB24.25
CLI-42 (Yellow) THB24.25
PIXMA TS8070 CLI-771 (Black) THB396,000.00
CLI-771 (Cyan) ติดต่อเรา
CLI-771 (Gray) ติดต่อเรา
CLI-771 (Magenta) ติดต่อเรา
CLI-771 (Yellow) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Black) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Cyan) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Gray) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Magenta) ติดต่อเรา
CLI-771XL (Yellow) ติดต่อเรา
PGI-770 (Pigment Black) THB26.80
PGI-770XL (Pigment Black) ติดต่อเรา