รุ่นสินค้าและบริการ

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษของ DHL

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งเครื่องคืนแบบด่วนพิเศษ ลูกค้าสามารถใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษของ DHL โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

สินค้า รุ่น ค่าส่ง
กล้อง/กล้องวิดิโอดิจิตอล/เครื่องพิมพ์แบบพกพา

ทุกรุ่น

150 Baht

พริ้นเตอร์

0 – 10 กิโลกรัม

300 Baht

พริ้นเตอร์

10.5 – 20 กิโลกรัม

400 Baht

หมายเหตุ:

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าบริการซ่อมสินค้าไม่รวมค่าส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ