ตารางอบรมการใช้งานกล้อง ปี 2559

  ในหน้านี้

  กล้องดิจิตอล EOS > กล้องดิจิตอล IXUS และ PowerShot > กล้องวิดีโอ Legria > กลับสู่ด้านบน Your Canon + You - EOS tips - Canon Thailand - Personal

  กล้องดิจิตอล EOS

  End User Training 2559

  กล้อง EOS
  อบรมการใช้กล้อง และความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง EOS
  1. การเลือกใช้อุปกรณ์มาตรฐาน และการเลือกใช้อุปกรณ์เสริม
  2. ปัจจัยพื้นฐานในการถ่ายภาพ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการถ่ายภาพ
  3. วิธีและเทคนิคด้านการบำรุงรักษากล้องเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

  Software Basic
  เรียนรู้การใช้งาน Software ของ Canon ระดับเบื้องต้น
  1. EOS Utility
  2. Digital Photo Professional
  3. Canon ImageBrowser EX
  4. Photo Stitch
  * หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาในวันอบรมด้วยจึงจะเข้าลงทะเบียนได้

  ** รับจำนวนจำกัดเพียงคอร์สละ 10 ท่าน **

  ลูกค้าที่สนใจเข้ารับการอบรม :
  โปรดสมัครสมาชิก EOS Club ตรวจสอบวันและเวลาที่ท่านต้องการ แล้วลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่  
  http://goto.canon.co.th/eosclub/training/index.php
  ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** กลับสู่ด้านบน Your Canon + You - EOS tips - Canon Thailand - Personal

  กล้องดิจิตอล IXUS และ PowerShot

  End User Training 2559

  **
  รับจำนวนจำกัดเพียงคอร์สละ 20 ท่าน**

  ลูกค้าที่สนใจเข้ารับการอบรม :
   
  สมัครเข้ารับการอบรมโดยแจ้งวันและเวลาวันที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม
  รุ่นกล้องดิจิตอลและหมายเลขเครื่อง (Serial Number) บัตรรับประกันระบุชื่อและนามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
  บริษัทฯ จะตอบกลับทางอีเมล์ตอบกลับจาก ภายใน 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม

  สถานที่อบรม :
  ศูนย์บริการลูกค้า
  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  ชั้น 23 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ สาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ

  หัวข้อการอบรม
  1. การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานกล้อง Compact
  2. การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในกล้อง Compact ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  3. การใช้ Software ที่ให้มากับกล้อง Compact ให้เกิดประโยชน์
  4. การบำรุงรักษากล้อง


  ตารางอบรมการใช้งานกล้อง Compact 1
  Compact 1
  IXUS ทุกรุ่น , PowerShot A Series , PowerShot N Series
  4 ตุลาคม 2559
  8 พฤศจิกายน 2559
  15 ธันวาคม 2559
  กำหนดการ :
  ลงทะเบียน 09:00 – 09:30 น.
  อบรม 09:30 – 16:30 น.


  ตารางอบรมการใช้งานกล้อง Compact 2
  Compact 2
  PowerShot G Series, S Series and SX Series

  13 ตุลาคม 2559
  9 พฤศจิกายน 2559
  16 ธันวาคม 2559

  กำหนดการ :
  ลงทะเบียน 09:00 – 09:30 น.
  อบรม 09:30 – 16:30 น.


  หมายเหตุ :
  • ลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมกล้องวิดีโอแคนนอนทุกรุ่น โปรดนำคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสื่อการบันทึก, SD Card, กล้องที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มและนำอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องมาด้วย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรม 7 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไปได้ตามปกติ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการเข้าร่วมอบรมในคอร์สอื่นๆ ของท่าน
  • ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่
   อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
   Tel: 02-344 9999 EXT. 3323, 3324, 3298
   Fax: 02-344 9922

  กลับสู่ด้านบน Your Canon + You - EOS tips - Canon Thailand - Personal

  กล้องวิดีโอ Legria

  End User Training 2559

  ** รับจำนวนจำกัดเพียงคอร์สละ 20 ท่าน**

  ลูกค้าที่สนใจเข้ารับการอบรม :
  สมัครเข้ารับการอบรมโดยแจ้งวันและเวลาวันที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม
  รุ่นกล้องดิจิตอลและหมายเลขเครื่อง (Serial Number) บัตรรับประกันระบุชื่อและนามสกุล
  เบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
  บริษัทฯ จะตอบกลับทางอีเมล์ตอบกลับจาก ภายใน 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม

  สถานที่อบรม :
  ศูนย์บริการลูกค้า
  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  ชั้น 23 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ สาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ

  ตารางอบรมการ ใช้งานกล้องวิดีโอ Legria
  5 ตุลาคม 2559
  17 พฤศจิกายน 2559
  21 ธันวาคม 2559
  กำหนดการ :
  ลงทะเบียน 09:00 – 09:30 น.
  อบรม 09:30 – 15:30 น.


  การใช้งานกล้อง และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานของกล้อง
  1. การเลือกซื้อสื่อการบันทึกต่าง ๆ ที่จะใช้ในการบันทึกภาพ
  2. การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในตัวกล้อง
  3. การใช้โปรแกรม Image Mixer 3 เพื่อการตัดต่อและโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
  4. การบำรุงรักษากล้อง

  หมายเหตุ :
  • ลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมกล้องวิดีโอแคนนอนทุกรุ่น โปรดนำคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสื่อการบันทึก, SD Card, กล้องที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มและนำอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องมาด้วย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรม 7 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไปได้ตามปกติ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการเข้าร่วมอบรมในคอร์สอื่นๆ ของท่าน
  • ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่
   อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
   Tel: 02-344 9999 EXT. 3323, 3324, 3298
   Fax: 02-344 9922