สนุกไปกับการใช้พรินเตอร์ Pixma หรือเครื่องออล-อิน-วันได้เต็มที่ การฝึกอบรม ชิ้นงานเพื่อการสร้างสรรค์ และเคล็ดลับ

  ในหน้านี้

  วิธีการเลือกอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ > พิมพ์อย่างไรให้ได้งานดีที่สุด > วิธีการประหยัดต้นทุนค่าพิมพ์ > ลบความเชื่อผิดๆ: เราสามารถบอกความละเอียดของพรินเตอร์ได้จากการดูตัวเลขตัวแรก > ลบความเชื่อผิดๆ: พรินเตอร์ที่มีความละเอียดสูงสุดคือพรินเตอร์ที่ดีที่สุด > ลบความเชื่อผิดๆ: การซื้อพรินเตอร์ถูกๆจะช่วยประหยัดได้มากกว่าในระยะยาว > วิธีการใช้งานพรินเตอร์ PIXMA Wi-Fi >

  วิธีการเลือกอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

  • ตัดสินใจว่าคุณใช้งานพรินเตอร์ของคุณทำอะไรเป็นส่วนมาก หากคุณต้องการพิมพ์ภาพคุณภาพสูงให้เลือกเครื่องพิมพ์ภาพถ่าย หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารและกราฟปริมาณมากๆให้เลือกพรินเตอร์เพื่อธุรกิจ
  • คุณต้องการพิมพ์งานขนาด A3 หรือไม่ หากต้องการให้เลือกพรินเตอร์ขนาด A3 ตรวจสอบว่าพรินเตอร์ที่คุณเลือกนั้นสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพีซีหรือแม็คของคุณได้หรือไม่
  • คุณต้องการพกพาพรินเตอร์ของคุณไปใช้งานที่อื่นหรือไม่ หากต้องการให้เลือกเครื่องพิมพ์แบบพกพา
  กลับสู่ด้านบน

  ทำอย่างไรให้ได้งานพิมพ์ดีที่สุด

  • ใช้หมึกแท้เพื่อป้องกันการเกิดหมึกตัน รั่วและซึม
  • ใช้กระดาษถูกประเภทเพื่อให้พรินเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น ใช้กระดาษพิมพ์ภาพเคลือบเงาเมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่าย
  • ตั้งค่าไดรฟเวอร์ให้ถูกต้อง
  • ใช้กระดาษคุณภาพสูงแม้ในการพิมพ์ดราฟท์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากกระดาษเข้าอุดตันในเครื่อง
  • ตรวจดูว่าสายพรินเตอร์ไม่บิดเบี้ยวเพราะอาจจะส่งผลต่อความเร็วของการเชื่อมต่อแบบ USB ได้
  • เก็บงานพิมพ์ให้พ้นแสงแดดและแสงฟลูออเรสเซนท์ที่ส่องลงมาโดยตรงเพราะว่าจะทำให้งานพิมพ์มีอายุการเก็บที่สั้นลง
  • ตรวจสอบดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์แล้วหรือไม่ หลังจากการพิมพ์นานๆหลายชั่วโมงหัวพิมพ์อาจอุดตันจากหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวแล้วก็ได้
  กลับสู่ด้านบน

  วิธีการประหยัดต้นทุนการพิมพ์

  • ใช้โหมดการพิมพ์ดราฟท์หากยังไม่ใช่สำเนาชุดที่จะใช้จริง
  • ใช้ฟอนท์ขนาดเล็กลงหากพิมพ์เพียงเพื่อจะตรวจสอบเท่านั้น
  • ควรเปิดเครื่องไว้เพราะทุกครั้งที่เปิดหรือปิดเครื่องนั้นพรินเตอร์จะไล่หมึกทิ้งเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
  • เลือกพรินเตอร์แบบตลับหมึกแยกสีหากคุณพิมพ์ภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้คุณได้ประหยัดเพราะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกทั้งหมดเมื่อหมึกหมดเพียงหนึ่งหรือสองสี
  • ใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด เช่นพิมพ์ภาพขนาด 4R สี่ภาพบนกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว
  กลับสู่ด้านบน

  ลบความเชื่อผิดๆ: เราสามารถบอกความละเอียดของพรินเตอร์ได้จากการดูตัวเลขตัวแรก

  ความละเอียดในการพิมพ์เป็นการบ่งบอกว่าพรินเตอร์สามารถพิมพ์รายละเอียดบนกระดาษได้มากน้อยเพียงใดโดยคำนวณเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi)

  ปกติแล้วเวลาที่พูดถึงความละเอียดจะต้องประกอบด้วยเลขสองชุดด้วยกัน (เช่น 2400 x 1200 dpi) ตัวเลขชุดแรกจะบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวนอนของกระดาษในหนึ่งนิ้ว ตัวเลขชุดที่สองบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวตั้งของกระดาษในหนึ่งนิ้ว แน่นอนว่ายิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าใดภาพที่ได้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้นเท่านั้น

  แต่บางครั้งผู้บริโภคอาจตัดสินเรื่องความละเอียดของพรินเตอร์ ด้วยตัวเลขชุดหน้าเท่านั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดว่า พรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2880 x 720 dpi มีความละเอียดสูงกว่าพรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2400 x 1200 dpi เพราะตัวเลข 2880 dpi ก็ย่อมสูงกว่า 2400 dpi

  จริงอยู่ที่พรินเตอร์เครื่องแรกนั้นสามารถอัดจุดลงได้มากถึง 2880 จุดในแนวนอน แต่ในแนวตั้งนั้นกลับทำได้เพียง 720 จุด ดังนั้นจุดในแนวนอนจะชิดกันมากแต่จุดในแนวตั้งจะกระจายห่างจากกัน งานพิมพ์ภาพที่เกิดจากพรินเตอร์ 2880 x 720 dpi จึงหยาบกว่าที่พิมพ์ได้จากพรินเตอร์ 2400 x 1200 dpi ดังนั้นจึงควรตรวจสอบจำนวนจุดรวมที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ก่อนที่จะทำการประเมินความละเอียดของพรินเตอร์ใดๆ กลับสู่ด้านบน

  ลบความเชื่อผิดๆ: พรินเตอร์ที่มีความละเอียดสูงสุดคือพรินเตอร์ที่ดีที่สุด

  ความละเอียดในการพิมพ์เป็นการบ่งบอกว่าพรินเตอร์สามารถพิมพ์รายละเอียดบนกระดาษได้มากน้อยเพียงใดโดยคำนวณเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว (dpi)

  ปกติแล้วเวลาที่พูดถึงความละเอียดก็จะต้องประกอบด้วยเลขสองชุดด้วยกัน (เช่น 2400 x 1200 dpi) ตัวเลขชุดแรกมักจะบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวนอนของกระดาษในหนึ่งนิ้ว ตัวเลขชุดที่สองบอกจำนวนจุดที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ในแนวตั้งของกระดาษในหนึ่งนิ้ว แน่นอนว่ายิ่งตัวเลขนี้สูงเท่าใดภาพที่ได้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้นเท่านั้น

  แต่บางครั้งผู้บริโภคอาจตัดสินเรื่องความละเอียดของพรินเตอร์ ด้วยตัวเลขชุดหน้าเท่านั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดว่า พรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2880 x 720 dpi มีความละเอียดสูงกว่าพรินเตอร์ที่มีความละเอียด 2400 x 1200 dpi เพราะตัวเลข 2880 dpi ก็ย่อมสูงกว่า 2400 dpi

  จริงอยู่ที่พรินเตอร์เครื่องแรกนั้นสามารถอัดจุดลงได้มากถึง 2880 จุดในแนวนอน แต่ในแนวตั้งนั้นกลับทำได้เพียง 720 จุด ดังนั้นจุดในแนวนอนจะชิดกันมากแต่จุดในแนวตั้งจะกระจายห่างจากกัน งานพิมพ์ภาพที่เกิดจากพรินเตอร์ 2880 x 720 dpi จึงหยาบกว่าที่พิมพ์ได้จากพรินเตอร์ 2400 x 1200 dpi ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบจำนวนจุดรวมที่พรินเตอร์สามารถพิมพ์ได้ก่อนที่จะทำการประเมินความละเอียดของพรินเตอร์ใดๆ กลับสู่ด้านบน

  ลบความเชื่อผิดๆ: การซื้อพรินเตอร์ถูกๆจะช่วยประหยัดได้มากกว่าในระยะยาว

  ต้นทุนในการซื้อพรินเตอร์เป็นเพียงการลงทุนก้อนแรกเท่านั้น คุณจำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนในการใช้งานจริงที่ประกอบด้วยค่าตลับหมึกพิมพ์และค่ากระดาษพิมพ์ด้วย

  ระบบตลับหมึกพิมพ์แยกสีของแคนนอนช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหมึกเฉพาะสีที่หมดได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตลับหมึก

  ต้นทุนค่าพิมพ์ต่อภาพจะขึ้นอยู่กับประเภทของตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้ (ค่าตลับหมึกพิมพ์ขึ้นอยู่กับพรินเตอร์แต่ละรุ่น) กลับสู่ด้านบน

  วิธีการใช้งานพรินเตอร์ PIXMA Wi-Fi

  พบกับความล้ำหน้าแบบอินเทรนด์ไปกับ PIXMA Wi-Fi ศึกษาวิธีการใช้งานพรินเตอร์ PIXMA ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายที่สามารถตั้งค่าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมวิธีการใช้งานโปรแกรมสุดล้ำอย่าง iEPP (iPhone Easy Photo Print) สั่งพิมพ์ภาพได้โดยตรงจาก iPhone หรือ iPod Touch ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย และ โปรแกรม Full HD Movie Print สั่งพิมพ์ภาพเคลื่อนไหวได้คมชัดเสมือนจริงหยุดนิ่งทุกช็อต
  ชมวิดีโอสาธิตวิธีการตั้งค่า กลับสู่ด้านบน