แคนนอนร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา - Canon Thailand

    แคนนอนร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อทำสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ได้รับบริจาคจากพนักงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 จำนวนกว่า 400 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับทำสื่อการเรียนการสอนและเขียนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม