แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมบริจาคขวดพลาสติกให้วัดจากแดง - Canon Thailand

    แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมบริจาคขวดพลาสติกให้วัดจากแดง

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการขวดอิ่มบุญ รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขวดพลาสติกใช้แล้ว นำไปบริจาคให้ทางวัดจากแดง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นชุด PPE ป้องกัน COVID-19 และจัดทำผ้าไตรจีวร เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะพลาสติกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม