Kofax eCopy ShareScan

การสแกนเอกสารและการอ่านข้อมูลจากภาพ OCR ที่ปลอดภัยและคุ้มค่าสำหรับทั้งองค์กร

ทุกวันนี้ นอกเหนือจากความต้องการด้านเอกสารที่มากกว่าการดึงข้อมูลจากภาพบนกระดาษและแปลงเป็นไฟล์ PDF แล้ว องค์กรยังมีความมุ่งหมายที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงมากกว่าเดิม รวมถึงการทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ ลดรอยเท้านิเวศน์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นของ eCopy® ShareScan® ที่สามารถเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์กระดาษอันซับซ้อนไปเป็นดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติ และป้อนข้อมูลจากเอกสารที่เป็นกระดาษลงในระบบที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

  • การรวมอีเมล์และระบบไฟล์เข้าด้วยกัน
  • การผสานรวมกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (MDF) ของแคนนอน
  • ประสบการณ์การสแกน MFD และ OCR ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

คุณสมบัติ

Kofax eCopy ShareScan Elements

ShareScan® Elements ตอบโจทย์ด้านการมอบประสิทธิภาพองค์กรและ ROI ระดับสูง ด้วยการเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับใช้ฟังก์ชันการสแกนและ OCR ที่ใช้งานบ่อยที่สุดในกลุ่มเครื่องถ่ายเอกสาร อย่างเช่น สแกนไปยังอีเมล สแกนไปยังเครื่องพีซี สแกนเป็นไฟล์แล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้และบีบอัดเป็นพิเศษ  สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์สาธารณะแบบแยกส่วน มีความสามารถสูงในการปรับขนาด และใช้ได้กับทุกอุปกรณ์

Kofax eCopy ShareScan Office

โซลูชันการสแกนและ OCR ของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น ที่ต้องการสำหรับการผสานรวมเอกสารที่เป็นกระดาษเข้ากับเวิร์กโฟลว์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร โดย ShareScan Office จะดึงข้อมูลที่เป็นกระดาษและถ่ายโอนข้อมูลนั้นลงใน Microsoft® Office โดยตรง ขจัดความจำเป็นในการพิมพ์ซ้ำ การแจกจ่ายเอกสาร หรือเก็บข้อมูลถาวรแบบกระดาษ

Kofax eCopy ShareScan Suite

ชุดซอฟต์แวร์ eCopy ShareScan Suite จะป้อนข้อมูลที่เป็นกระดาษลงในเวิร์กโฟลว์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงอย่างปลอดภัย โดยเริ่มต้นทำงานจากเครื่องถ่ายเอกสาร คุณจะสามารถสแกน การคัดลอกข้อมูล จำแนกประเภท จัดทำดัชนี แปลงข้อมูลกระดาษไปเป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้กองกระดาษมีขนาดเล็กลงและธุรกิจดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ราคาที่ระบุข้างต้นทุกรายการเป็นราคาขายปลีกแนะนำในสกุลเงินบาท เว้นแต่จะระบุไว้เป็นสกุลเงินอื่น