แคนนอนอาสา เชิญชวนพนักงานร่วมโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ช่วง Work From Home - Canon Thailand

    แคนนอนอาสา เชิญชวนพนักงานร่วมโครงการ
    “แยกขวดช่วยหมอ” ช่วง Work From Home

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยร่วมกันทำการคัดแยกขวดน้ำดื่มพลาสติกใสที่ใช้แล้ว และนำไปบริจาค ณ จุดรับพลาสติกใช้แล้วของโครงการฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำไปแปรรูปตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดขยะพลาสติกในสังคมอีกด้วย