แคนนอน จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน 

  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 80 คน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าหนองเครือบุญ   อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเก็บผักตบชวาในลำคลองเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ ลำคลอง และความหลากหลายทางชีวภาพ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ เพื่อเป็นศูนย์การใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างยั่งยืน รวมทั้งอบรมให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการทำกระดาษสาและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าหนองเครือบุญ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือน เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​