แคนนอนอาสา ร่วมสนับสนุนโครงการ "วน" รณรงค์แยกขยะพลาสติกยืดได้ 100 กิโลกรัม เพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่ - Canon Thailand

    แคนนอนอาสา ร่วมสนับสนุนโครงการ "วน"
    รณรงค์แยกขยะพลาสติกยืดได้ 100 กิโลกรัม เพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมอาสา “Canon Volunteer ยืดได้วนได้” รณรงค์ให้พนักงานทำการแยก และรวบรวมพลาสติกที่ยืดได้ชนิดแห้ง เช่น ถุง ซอง พลาสติกกันกระแทกที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงวัสดุพลาสติกชนิดอ่อนที่เหลือจากการปฏิบัติงานรวมน้ำหนักทั้งหมด 100 กิโลกรัม เพื่อมอบให้กับโครงการ "วน" ซึ่งเป็นโครงการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่สะอาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปัญหาขยะพลาสติก ทั้งนี้วัสดุพลาสติกเหลือใช้ดังกล่าวจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก ก่อนจะนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกใช้ซ้ำอีกครั้งต่อไป โดยมีนาย พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนส่งมอบพลาสติก ให้กับโครงการ “วน” ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้

    กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยความคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.