รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศอินเดีย ปี 2563

  มกราคม

  เจนไน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 4
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึกพิมพ์/NPG-28 48
  หมึกพิมพ์/NPG-59 15

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/045 2
  ตลับหมึกพิมพ์/046 3
  ตลับหมึกพิมพ์/326 8
  ตลับหมึกพิมพ์/329 1
  ตลับหมึกพิมพ์/337 5
  ตลับหมึกพิมพ์/912 16
  ตลับหมึกพิมพ์/925 31
  ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 4
  ตลับหมึกพิมพ์/ อุปกรณ์สำหรับการผลิต 1
  ตลับหมึกพิมพ์/ อุปกรณ์สำหรับเติม 2
  หมึกพิมพ์/ ไม่ทราบรุ่น 27
  หมึกพิมพ์/NPG-51 6
  หมึกพิมพ์/NPG-59 4
  หมึกพิมพ์/NPG-68 1

  สิลิกูริ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/328 12
  ตลับหมึกพิมพ์/337 12
  ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) 3
  ตลับหมึกพิมพ์/ชิ้นส่วนวงจรเครื่องพิมพ์ 10
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 1

  กุมภาพันธ์

  เบงกาลูรู

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/308 9
  ตลับหมึกพิมพ์/316 4
  ตลับหมึกพิมพ์/318K 5
  ตลับหมึกพิมพ์/319 29
  ตลับหมึกพิมพ์/324 2
  ตลับหมึกพิมพ์/326 10
  ตลับหมึกพิมพ์/328 13
  ตลับหมึกพิมพ์/331K 8
  ตลับหมึกพิมพ์/416K 4
  ตลับหมึกพิมพ์/418K 4
  ตลับหมึกพิมพ์/912 5
  ตลับหมึกพิมพ์/925 8
  ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 7

  เบงกาลูรู

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 3
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 10
  ตลับหมึกพิมพ์/BC-05 1
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-41 2
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-57 4
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-741 1
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-746 2
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-811 2
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-831 3
  ตลับหมึกพิมพ์/CL-98 2
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-40 2
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-47 1
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-740 2
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-745 2
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-810 4
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-830 1
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-835 2
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-88 2
  ตลับหมึกพิมพ์/PG-89 3
  ตลับหมึกพิมพ์/303 1
  ตลับหมึกพิมพ์/329C 2
  หมึกพิมพ์/NPG-28 13
  หมึกพิมพ์/NPG-51 2
  หมึกพิมพ์/NPG-59 3
  หมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 21

  กวาเลียร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 2
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึกพิมพ์/NPG-28 1
  หมึกพิมพ์/NPG-51 3
  หมึกพิมพ์/NPG-57 2
  หมึกพิมพ์/NPG-59 13

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 3
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/ขวดเปล่า 1150
  ขวดหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 750
  ขวดหมึกพิมพ์/น้ำหมึก(ลิตร) 87
  ขวดหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับการผลิต 2
  ขวดหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 2901
  ขวดหมึกพิมพ์/เครื่องโปรดักชั่น 4

  นิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E8 etc. 165
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-2LH etc. 165

  New Delhi

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  อุปกรณ์แปลงไฟ/LP-E6 etc. 33
  อุปกรณ์แปลงไฟ/NB-8L etc. 34

  มีนาคม

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 3
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 4
  ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 1339
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 14
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 12
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 1412
  หมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 130
  หมึกพิมพ์/NPG-51 5
  หมึกพิมพ์/NPG-52 1
  หมึกพิมพ์/NPG-57 1
  หมึกพิมพ์/NPG-59 5
  หมึกพิมพ์/NPG-68 2
  หมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 6

  สิงหาคม

  กัลกัตตา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/ขวดเปล่า 22
  ตลับหมึกพิมพ์/303 10
  ตลับหมึกพิมพ์/328 18
  ตลับหมึกพิมพ์/331 H BK 14
  ตลับหมึกพิมพ์/337 8
  ตลับหมึกพิมพ์/925 12
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) 150
  ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า 85
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 82
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 136
  ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) 2
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 675
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 1

  กันยายน

  เจนไน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/051 1
  ตลับหมึกพิมพ์/303 4
  ตลับหมึกพิมพ์/316 1
  ตลับหมึกพิมพ์/326 5
  ตลับหมึกพิมพ์/328 6
  ตลับหมึกพิมพ์/337 3
  ตลับหมึกพิมพ์/416K 5
  ตลับหมึกพิมพ์/912 5
  ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า 71
  ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 300
  ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) 20
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 550
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 1

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/045 3
  ตลับหมึกพิมพ์/309 2
  ตลับหมึกพิมพ์/329K 4
  ตลับหมึกพิมพ์/331K 4
  ตลับหมึกพิมพ์/337 22
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) 250
  ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 4464
  ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 1
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 155
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 390
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 13650
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 5
  หมึกพิมพ์/NPG-50 2
  หมึกพิมพ์/NPG-51 2
  หมึกพิมพ์/NPG-52 BK 1
  หมึกพิมพ์/NPG-59 1
  หมึกพิมพ์/NPG-67 BK 4

  ปูเน่

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 38
  ขวดหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 180
  ตลับหมึกพิมพ์/ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 24
  ตลับหมึกพิมพ์/051 2
  ตลับหมึกพิมพ์/328 2
  ตลับหมึกพิมพ์/337 15
  ตลับหมึกพิมพ์/925 1
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) 22
  ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 708
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 4
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 296

  ตุลาคม

  โคอิมบะทอร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 4
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 4
  ตลับหมึกพิมพ์/303 5
  ตลับหมึกพิมพ์/326 1
  ตลับหมึกพิมพ์/925 1
  หมึกพิมพ์/NPG-28 3
  หมึกพิมพ์/NPG-59 1

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/337 2
  ตลับหมึกพิมพ์/EP-25 3
  ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 72
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับการผลิต 1
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 2
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 5
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 1

  พฤศจิกายน

  นิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 1512

  ฮูบลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/326 37
  ตลับหมึกพิมพ์/328 1
  ตลับหมึกพิมพ์/925 3

  ธันวาคม

  เจนไน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 2
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/045 3
  ตลับหมึกพิมพ์/318K 8
  ตลับหมึกพิมพ์/337 1
  ตลับหมึกพิมพ์/418K 1
  ตลับหมึกพิมพ์/ วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) 54
  ตลับหมึกพิมพ์/ตลับหมึกเปล่า 31
  ตลับหมึกพิมพ์/โฮโลแกรมปลอม, ทรัสแกรม 251
  ตลับหมึกพิมพ์/FX-9 7
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 102
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 97

  นิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 2
  ขวดหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 186
  ขวดหมึกพิมพ์/เครื่องผลิต 1
  หมึกพิมพ์/NPG-28 13
  หมึกพิมพ์/NPG-51 26
  หมึกพิมพ์/NPG-59 12

  กวาเลียร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึกพิมพ์/GI-790 3
  ตลับหมึกพิมพ์/308 1
  ตลับหมึกพิมพ์/326 1
  ตลับหมึกพิมพ์/337 12
  ตลับหมึกพิมพ์/912 1
  หมึกพิมพ์/NPG-25 1
  หมึกพิมพ์/NPG-28 4
  หมึกพิมพ์TN/NPG-51 3

  มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/054 4
  ตลับหมึกพิมพ์/925 2
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 89
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 16
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 6
  หมึกพิมพ์/NPG-52 2

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา

  ข้อมูลเพิ่มเติม