รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศอินเดีย

  2562

  มกราคม, Pipavav

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่ LC-E17, LC-E5E 500 ชิ้น
  แบตเตอรี่กล้องแคนนอน LP-E17 500 ชิ้น
  ไมโครโฟนสเตอริโอ 5 ชิ้น


   

  กุมภาพันธ์ - เดลี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  สติกเกอร์ตลับโทนเนอร์แคนนอน

  1920 ชิ้น

  เครื่องพิมพ์สติกเกอร์

  10 ชิ้น

  กุมภาพันธ์ - เจนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​​

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  แบตเตอรี่กล้องแคนนอน LP-E5 / LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / NB-4L / NB-8L / NB-11L / BP-808

  25 ชิ้น

  แท่นชาร์จแบตเตอรี่กล้องแคนนอน CB-2L / LC-E8 / LC-E10 / LC-E12 / LC-E12E

  33 ชิ้น

  กุมภาพันธ์ - ไฮเดอราบาด

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
   

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  ตลับโทนเนอร์แคนนอน 303 / 912 / 326

  81 ชิ้น

  บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์ / วัสดุกันกระแทก

  472 ชิ้น

  โฮโลแกรม / สติกเกอร์หมายเลขรุ่น

  283 ชิ้น

  เครื่องปิดปากถุง / ปืนกาว ฯลฯ

  5 ชิ้น

  มีนาคม - มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  ตลับโทนเนอร์แคนนอน 925

  20 ชิ้น

  ผงโทนเนอร์ (ห่อละ 100 กรัม)

  11 ชิ้น

  บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์ / วัสดุกันกระแทก

  14 ชิ้น

  โฮโลแกรม / สติกเกอร์หมายเลขรุ่น

  565 ชิ้น

  ดรัมโทนเนอร์ / ปืนลม ฯลฯ

  7 ชิ้น

  มีนาคม - เดลี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  โทนเนอร์แคนนอน GPR 22 / GPR 35 / NPG 25 / NPG 28 / NPG 51 / NPG 59

  33 ชิ้น

  มีนาคม - โกลกาตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  ตลับโทนเนอร์แคนนอน 303 / 328 / FX 9

  29 ชิ้น

  ผงโทนเนอร์ (ห่อละ 100 กรัม)

  25 ชิ้น

  เมษายน - โกลกาตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  ตลับโทนเนอร์แคนนอน 328

  3 ชิ้น

  ขวดหมึกแคนนอน GI-790

  34 ชิ้น

  พฤษภาคม - มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  ตลับผงหมึก FX 9 / 325

  2 ชิ้น

  หมึก NPG 28 / NPG 59

  7 ชิ้น

  พฤษภาคม - โกลกาตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  กล่องด้านนอกขวดหมึกปลอม GI-790 outer box

  1232 ชิ้น

   

  มิถุนายน - บังคาลอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  4 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึก NPG 28 / NPG 54 / NPG 57/ NPG 51 / NPG 52 / NPG 56 / NPG 67 / NPG 46 / NPG 20 / NPG 55

  58 ชิ้น

  ตลับผงหมึก FX 9 / 303

  2 ชิ้น

   

  มิถุนายน - มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / 308 / 316 / 318 / 326 /  328 / 337 / 416 / 912 /
  925 / FX 3 / FX 9

  56 ชิ้น

  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 300 ชิ้น
  กระเป๋าบับเบิ้ล ฮอโลแกรม 206 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์ MRP Stickers สติ๊กเกอร์รุ่นหมึก

  705 ชิ้น

  เครื่องปิดผนึก ปืนลมและปืนยิงกาว 3 ชิ้น

   

  มิถุนายน - โคอิมบาโตร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึกแคนนอน NPG 51, NPG 67

  2 ชิ้น

   

  มิถุนายน - ปัฎนา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  3 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึก NPG 26 / NPG 28 / NPG 32 / NPG 51 / NPG 59 32 ชิ้น
  ตลับหมึก 328

  1 ชิ้น

   

  กรกฎาคม , เจนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
   

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก FX3 / 326 / 328 / 337 / 416 5 ชิ้น
  ชุดสร้างภาพ (ดรัม) NPG 50/51 2 ชิ้น
  โทนเนอร์ NPG-8 1 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้ 

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 045 / 316 / 328 / 416 / 925 etc.

  58 ชิ้น

  บรรจุภัณฑ์ตลับหมึก

  337 ชิ้น

  ฮอโลแกรม / แอร์เชล / กาวแท่ง

  1134 ชิ้น

  สติ๊กเกอร์ MRP / สติ๊กเกอร์รุ่นหมึก

  2817 ชิ้น

  เครื่องปิดผนึก / ปืนยิงกาว

  4 ชิ้น

  เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ MRP / โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์

  2 ชิ้น

  ชุดปั๊ม

  250 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, ปัฏนา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   
  3 คน
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง BP-819 / BP-827 / BP-511A / LP-E6 /
  LP-E6N / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / LP-E17 / NB-2LH /
  NB-4L / NB-5L / NB-6L / NB-8L / NB-9L / NB-10L / NB-11L
  104 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง 52 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, เคอร์นูล

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้องแคนนอน LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 /
  LP-E17 / NB-4L / NB-5L / NB-6L
  53 ชิ้น
  เลนส์ฮูด / ฝาครอบเลนส์ 55 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง 2 ชิ้น

   

  สิงหาคม, รันจี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-28 / NPG-57 / NPG-59 14 ชิ้น
  ขวดหมึก GI-790 21 ชิ้น
  ตลับผงหมึก 328 5 ชิ้น

   

  สิงหาคม, บังคาลอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  3 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึกปลอม NPG-52 5 ชิ้น
  หัวพิมพ์ตลับหมึกอิงก์เจ็ตปลอม CA92 2 ชิ้น
  ตลับหมึกปลอม 303 / 328 / 045 3 ชิ้น

   

  สิงหาคม, โภปาล

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึกปลอม NPG-28 / NPG-51 / NPG-59 6 ชิ้น

   

  สิงหาคม, มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  ตลับหมึก 303 / 328 / 912

  16 ชิ้น
  ตลับหมึกเติม 22 ชิ้น

  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก

  128 ชิ้น

  โฮโลแกรม / แอร์เชล

  142 ชิ้น

  สติกเกอร์ MRP / สติกเกอร์รุ่น

  935 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องปิดผนึก / เครื่องเคลือบ / ปืนกาว 3 ชิ้น

   

  กันยายน, เชนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ FX3 / FX9 / 303 / 328 / 925 23 ชิ้น

   

  กันยายน, เดลี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  ตลับหมึกโทนเนอร์ EP 25 / EP 26 / 303 /
  328 / 912 / 925 และอื่นๆ

  29 ชิ้น
   
  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ 194 ชิ้น
  สติกเกอร์ MRP / สติกเกอร์รุ่น 1578 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องสร้างลายนูน / แอร์ปั๊ม 3 ชิ้น

   

  กันยายน, มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

  500 ชิ้น
  โฮโลแกรม 1500 ชิ้น
  สติกเกอร์ MRP / สติกเกอร์รุ่น 5350 ชิ้น
  แอร์เชล 100 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  ดิสเพลย์ / พรินเตอร์ / คีย์บอร์ด 3 ชิ้น

   

  ตุลาคม, โคอิมบะทอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-28 / NPG-39 2 ชิ้น
  โทนเนอร์เปล่า 3 ชิ้น

   

  ตุลาคม, เอโรด

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-28 / NPG-59 3 ชิ้น
  ตลับหมึกโทนเนอร์ FX3 1 ชิ้น

   

  ตุลาคม, เดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ สติ๊กเกอร์ MRP 1704 ชิ้น

   

  ตุลาคม, มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ 328 / 416 / 912 5 ชิ้น
  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ 110 ชิ้น
  โฮโลแกรม 176 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์ MRP 268 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์รุ่น 670 ชิ้น
  แอร์เชล 480 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องปิดผนึก / ปืนกาว /
  เครื่องทำความร้อน / เครื่องปั๊มลม
  5 ชิ้น

   

  พฤศจิกายน, นิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-51 / NPG-56 21 ชิ้น
  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ 38 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์ MRP / สติ๊กเกอร์รุ่น 1035 ชิ้น

   

  พฤศจิกายน, มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  5 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ 51250 ชิ้น
  กล่องบรรจุภัณฑ์โทนเนอร์ 4650 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์รุ่น 28000 ชิ้น
  แอร์เชล / วัสดุกันกระแทก 6837 ชิ้น
  คู่มือผู้ใช้งาน 8000 ชิ้น

   

  ธันวาคม, เชนไน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ 303 / 316 / 319 / 326 /
  328 / 337 / 416 / 925 / FX3
  18 ชิ้น
  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ 133 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์ MRP 45 ชิ้น

   

  ธันวาคม, เดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  1 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ สติ๊กเกอร์รุ่น 4640 ชิ้น

   

  ธันวาคม, ลัคเนา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  2 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-1 / NPG-28 / NPG-51 6 ชิ้น
  ขวดหมึก GI-790 5 ชิ้น

   

  ธันวาคม, มุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา
   

  3 คน

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึก GI-790 7741 ชิ้น
  กล่องบรรจุภัณฑ์ขวดหมึก 1825 ชิ้น
  โฮโลแกรม 3240 ชิ้น
  ฉลากสินค้า 7793 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องปิดผนึก / เครื่องบรรจุสูญญากาศ 2 ชิ้น
  ถังสแตนเลส 4 ชิ้น
  ถังน้ำเงิน (ขนาดใบละ 20 ลิตร) 22 ชิ้น

   

  2561

  มกราคม, มุมไบ (ป้อม)

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-26 / NPG-28 / NPG-32 / NPG -51 / NPG-56 / NPG-59

  45 ชิ้น

  ขวดหมึก GI-790

  10 ชิ้น

   

  มีนาคม, กัลกัตตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 912 / 337 และอื่นๆ

  159 ชิ้น

  วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

  75 ชิ้น

  ตลับผงหมึก แอร์เชล

  42 ชิ้น

  ป้ายสินค้าตลับผงหมึก

  510 ชิ้น

  ตลับผงหมึก (1 kg / unit)

  2 ชิ้น

  ขวดหมึก GI-790

  182 ชิ้น

  วัสดุบรรจุภัณฑ์ขวดหมึก

  175 ชิ้น

     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน

  เครื่องปิดผนึก / เครื่องเข้าสันกาว /
  เครื่องเป่า / เครื่องทำความร้อน /
  กรวย

  5 ชิ้น

   

  เมษายน, กัลกัตตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  5 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง LP-E6 / LP-E8 / LP-E12

  61 ชิ้น

  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง CB-2LZ / LC-E5 /
  LC-E6 / LC-E6E / LC-E10E / LC-E17

  90 ชิ้น

   

  เมษายน, เชนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง LP-E5 / LP-E6 2 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง LC-E5 / LC-E6 3 ชิ้น

   

  พฤษภาคม, กัลกัตตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / 337 และอื่นๆ 383 ชิ้น
  วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 216 ชิ้น
  ตลับผงหมึก แอร์เชล 52 ชิ้น
  ป้ายสินค้าตลับผงหมึก 89 ชิ้น
  ตลับผงหมึก (1กก. / ชิ้น) 3 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องทำความร้อน / ปืนยิงกาว 3 ชิ้น

   

  พฤษภาคม, เชนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง NB-2LH / NB-4L / NB-5L /
  NB-6L / NB-8L / NB-9L / NB-10L / NB-11L /
  NB-11LH / LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 /
  LP-E17 / BP-808
  58 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง 23 ชิ้น

  พฤษภาคม, เดลี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  6 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง NB-4L / NB-5L / NB-8L /
  LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 / LP-E17
  153 ชิ้น
  วัสดุบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่กล้อง 103 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง 207 ชิ้น
  ฟิลเตอร์เลนส์ / รีโมตคอนโทรล 18 ชิ้น

   

  พฤษภาคม, มุมไบ (ป้อม)

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก FX 9 25 ชิ้น

   

  มิถุนายน, เชนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 925 / 308 / 326 และอื่นๆ 26 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 142 ชิ้น
  ตลับผงหมึก แอร์เชล 88 ชิ้น
  ป้านสินค้าตลับผงหมึก 188 ชิ้น
  ขวดหมึก GI-790 27 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  ปืนทำความร้อน / เครื่องซีล / ปั๊มลม 4 ชิ้น

   

  มิถุนายน, กัลกัตตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 912 / 328 และอื่นๆ 352 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 212 ชิ้น
  ตลับผงหมึก แอร์เชล 111 ชิ้น
  ป้านสินค้าตลับผงหมึก 427 ชิ้น
  ตลับผงหมึก (1 กก. / ชิ้น) 4 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องติดกาว / เครื่องทำความร้อน / เครื่องเป่าลม /
  เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์
  4 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, มุมไบ (ป้อม)

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / FX 3 / FX 9 และอื่นๆ 24 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องเป่าลม 1 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, มุมไบ (ป้อม)

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-28 / NPG-51 / NPG-52 / NPG-53
  / NPG-59
  52 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์โทนเนอร์ 132 ชิ้น
  ขวดหมึก GI-790 196 ชิ้น
  ตลับผงหมึก 331 / 912 / 925 / U 13 ชิ้น
  ตลับผงหมึก โฮโลแกรม, ฉลากสินค้า 1571 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, อลาหาบาด

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่ NB-4L / NB-8L / NB-10L /
  LP-E6 / LP-E8 / LP-E12
  21 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 7 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, กัลกัตตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / 328 / 337 และอื่นๆ 264 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 37 ชิ้น
  ตลับผงหมึก แอร์เชล 52 ชิ้น
  ป้ายสินค้าตลับผงหมึก 433 ชิ้น
  ตลับผงหมึก (1kg / Unit) 2 ชิ้น
  ขวดหมึก GI-790 81 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องเข้าสันกาว / เครื่องทำความร้อน / เครื่องเป่าลม /
  เครื่องพิมพ์
  4 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, ศิลิคุฬี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  3 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-28 / NPG-51 / NPG-59 10 ชิ้น

   

  กันยายน, เดลี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-25 / NPG-28 13 ชิ้น
  ตลับผงหมึก 303 / 328 / FX-9 6 ชิ้น

   

  กันยายน, กัลกัตตา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  3 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง NB-2LH / NB-4L / NB-5L /
  NB-6L / NB-8L / NB-11L / LP-E6 / LP-E12 /
  BP-827
  31 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง LC-E6E / LC-E8 /
  LC-E10 / LC-E10E / CB-2LC / CB-2LX
  32 ชิ้น
  รีโมตคอนโทรลสำหรับกล้อง RC-5 / RC-6 7 ชิ้น
  ฮูสเลนส์สำหรับกล้อง 7 ชิ้น

   

  ตุลาคม, มุมไบ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  3 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ขวดหมึก GI-790 574 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องบรรจุสูญญากาศ 1 ชิ้น

   

  ตุลาคม, อิมฟาล

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  3 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / 308 / 328 / 337 / FX-9 /
  912 / 925 / EP-25
  48 ชิ้น

   

  ตุลาคม, เซกันเดอราบาด

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 26 ชิ้น

   

  พฤศจิกายน, กูวาฮาติ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  5 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง NB-1LH / NB-2LH / NB-4L
  / NB-5L / NB-6L / NB-7L / NB-8L / NB-10L / NB-11L /
  LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / LP-E17 /
  BP-110 / BP-511A
  133 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง LC-E8 / LC-E10 /
  CB-2LV
  116 ชิ้น

   

  ธันวาคม, เชนไน

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง NB-6L / LP-E8 2 ชิ้น
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง LC-E8 / LC-E10 /
  CB-2LV / CA-570 / BP-827
  9 ชิ้น

   

  ธันวาคม, อัคระ

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  1 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  โทนเนอร์ NPG-28 / NPG-51 / NPG-59 33 ชิ้น

   

  ธันวาคม, นิว เดลี

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกผง 326 / 331 / 337 / 925 / FX-9 13 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับหมึกผง 2 ชิ้น
  ป้ายสินค้าตลับหมึกผง 484 ชิ้น
  โทนเนอร์ NPG-59 1 ชิ้น
  ขวดหมึก GI-790 7 ชิ้น

   

  ธันวาคม, วิจายาวาดา

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา

  2 คน
  ​​​​​

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / FX-9 20 ชิ้น
  แบตเตอรี่กล้อง NB-4L / LP-E10 8 ชิ้น

   

  2560

  พฤษภาคม - นิวเดลี

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  หมึกแคนนอน 13 ชิ้น

  มิถุนายน - อาเมดาบัด

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึกแคนนอน 3 ชิ้น
  หมึกแคนนอน 34 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอน 30 ชิ้น
  ฮอโลแกรม 155 ชิ้น

  2559

  เดือนมกราคม - เมืองมุมไบ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 71 ชิ้น

  เดือนเมษายน - เมืองกัลกัตตา

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 52 ชิ้น ,กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 1,144 กล่อง และสติ๊กเกอร์ MRP จำนวน 335 ชิ้น

  เดือนมิถุนายน - เมืองเดลี

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 39 ชิ้น , และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 26 กล่อง

  สิงหาคม - มุมไบ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 33 ชิ้น, กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 55 ชิ้น และสติ๊กเกอร์ และฮอโลแกรมปลอมจำนวน 530 ชิ้น

  สิงหาคม - พูน

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 24 ชิ้น, กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 62 ชิ้น และฉลากแคนนอนปลอมจำนวน 20 ชิ้น

  ตุลาคม - มุมไบ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 21 ชิ้น, ตลับหมึกเปล่าจำนวน 10 ชิ้น กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 95 ชิ้น สติ๊กเกอร์ และฮอโลแกรม และคู่มือปลอมจำนวน 100 ชิ้น

  ธันวาคม - มุมไบ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 21 ชิ้น กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 150 ชิ้น สติ๊กเกอร์ ฮอโลแกรม และคู่มือปลอมจำนวน 485 ชิ้น

  ธันวาคม - โกลกาตา

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น โทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 10 ชิ้น

  ธันวาคม - เชนไน

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 43 ชิ้น กล่องบรรจุตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 289 ชิ้น

  2558

  เดือนมกราคม - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 47 รายการ

  เดือนมีนาคม - เมืองกัลกัตตา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 20 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 315 กล่อง, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 260 รายการ และกล่องใส่หมึกแคนนอน 21 กล่อง

  เดือนเมษายน - เมืองมุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 45 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 275 กล่อง, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 130 ชิ้น และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 4,910 รายการ

  เดือนมิถุนายน - เมืองเชนไน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 48 รายการ, โทนเนอร์แคนนอนปลอม 7 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 15 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 214 กล่อง, ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม 4 รายการ, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 2,445 รายการ

  เดือนมิถุนายน - เมืองบังกะลอว์

  ตลับหมึกโทนเนอร์Canon 30 ชิ้น และตลับหมีกเปล่าของCanon 120 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ Canonปลอมจำนวน 145 ชิ้น และสินค้าที่มีฉลาก Canon ปลอมจำนวน 1,179 หน่วย โดยพบในระหว่างการจู่โจมตรวจค้นโดยตำรวจ. จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 30 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 120 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 145 กล่อง, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 1,179 รายการ

  เดือนสิงหาคม - เมือง เชนไน

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 50 ชิ้น , หมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 32 ชิ้น, กล่องบรรจุภัฑณ์หมึกแคนนอนปลอมจำนวน 112 กล่อง, สติ๊กเกอร์ตราสินค้าและฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอม จำนวน 229 ชิ้น และซองพลาสติกห่อตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 404 ชิ้น

  สิงหาคม - ปูเน่

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลาง ตลับหมึกแคนนอนจำนวน 95 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 15 ชิ้น และ บรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนจำนวน 388 ชิ้น

  สิงหาคม - เมือง ปูเน่

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 35 ชิ้น , กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าแคนนอนปลอมจำนวน 282 ชิ้น และ ฉลาก/ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมจำนวน 295 ชิ้น

  เดือนตุลาคม - เมือง มุมไบ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 51 ชิ้น และ กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 10 กล่อง

  เดือนตุลาคม - เมือง กัลกัตตา

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 35 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนที่ยังไม่ได้บรรจุโทนเนอร์อีกจำนวน 50 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 1,245 กล่อง ฉลาก/ฮอโลแกรมที่ใช้บนตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 1,100 ชิ้น

  เดือนตุลาคม - เมือง บังกาลอร์

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 43 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมจำนวน 40 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 260 กล่อง ฉลาก/ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนที่ใช้บนตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 600 ชิ้น

  เดือนพฤศจิกายน - เมือง มุมไบ

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 89 ชิ้น , โทนเนอร์แคนนอนปลอม 1 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 700 กล่อง ฉลากแคนนอนที่ใช้บนตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 200 ชิ้น

  2557

  เดือนมกราคม - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกรีฟิลแคนนอนปลอม 75 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 85 รายการ และป้ายตราแคนนอนปลอม 419 ชิ้น

  เดือนกุมภาพันธ์ - เมืองมุมไบ

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 76 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์หมึกแคนนอนปลอม 126 รายการ และกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 367 รายการ

  เดือนกุมภาพันธ์ - เมืองเชนไน

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 29 รายการ, แท่นชาร์จแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 1 รายการ, แบตเตอรี่กริปแคนนอนปลอม 1 รายการ, ฝาครอบเลนส์ปลอม 50 ชิ้น และกระเป๋ากล้องแคนนอนปลอม 7 ชิ้น

  เดือนเมษายน - เมืองเชนไน

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 70 รายการ และหมึกปลอมแคนนอนอีก 33 รายการ, กล่องบรรจุตลับหมึกปลอมแคนนอน 402 รายการ และป้ายตราแคนนอนปลอม 480 ชิ้น

  เดือนพฤษภาคม - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 24 รายการ, กล่องบรรจุตลับหมึกปลอมแคนนอน 121 รายการ, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 410 ชิ้น, และป้ายตราแคนนอนปลอม 1,016 ชิ้น

  เดือนพฤษภาคม - เมืองกัลกัตตา

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 2,210 รายการ

  เดือนมิถุนายน - เมืองวิสาขปัทนัม

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 53 รายการ

  เดือนมิถุนายน - เมืองมุมไบ

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 23 รายการ, กล่องใส่ตลับหมึกปลอมแคนนอน 20 รายการ, ป้ายตราแคนนอนปลอม 1,900 ชิ้น และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 26 ชิ้น

  เดือนกรกฎาคม - เมืองอาเมดาบัด

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 21 รายการ และหมึกปลอมแคนนอนอีก 12 รายการ

  เดือนกรกฎาคม - เมืองมุมไบ

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 625 กล่อง, ตลับหมึกรีฟิลปลอมแคนนอน 15 รายการ, ป้ายสลากตราแคนนอนปลอมอีก 480 รายการ และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 12,960 ชิ้น

  เดือนกรกฎาคม - เมืองบังกะลอว์

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 148 รายการ

  เดือนกรกฎาคม - เมืองไฮเดอราบัด

  จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 7 รายการ และแท่นชาร์จแบตปลอมแคนนอนอีก 4 รายการ

  เดือนกรกฎาคม - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 29 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 18 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 144 กล่อง และป้ายสลากตราแคนนอนปลอมอีก 3,742 ชิ้น

  เดือนสิงหาคม - เมืองกัลกัตตา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 3,600 กล่อง และสีหมึกพิมพ์แคนนอนอีก 4 รายการ

  เดือนสิงหาคม - เมืองอาเมดาบัด

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 36 รายการ และหมึกปลอมแคนนอนอีก 5 รายการ

  เดือนสิงหาคม - เมืองมุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 18 รายการ, ตลับหมึกรีฟิลแคนนอน 34 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกปลอมแคนนอน 184 กล่อง, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 3,168 ชิ้น, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 223 รายการ

  เดือนกันยายน - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 2 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 50 กล่อง, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 25 รายการ และป้ายตราสินค้าแคนนอนปลอมอีก 75 ชิ้น

  เดือนตุลาคม - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 62 รายการ

  เดือนตุลาคม - เมืองมุมไบ

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 13 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 80 กล่อง, ตลับหมึกรีฟิลแคนนอน 65 รายการ, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 30 ชิ้น, และป้ายตราแคนนอนอีก 320 ชิ้น

  เดือนพฤศจิกายน - เมืองนิวเดลี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 18 รายการ

  เดือนพฤศจิกายน - เมืองกัลกัตตา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 2,025 รายการ

  เดือนพฤศจิกายน - เมืองกัลกัตตา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่แคนนอนปลอม 13 รายการ, แท่นชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอม 1 รายการ, และรีโมทแคนนอนปลอม 1 รายการ

  2556

  กรกฎาคม - จอดปูร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลาง แบตเตอรี่ปลอมสำหรับกล้องดิจิตอลจำนวน 31 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนจำนวน 32 ชิ้น และเลนส์ฮูดจำนวน 4 ชิ้น

  เดือนกันยายน - เมืองกัลกัตตา

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดบรรจุภัณฑ์สำหรับตลับหมึกปลอมจำนวน 3,595 ชิ้น

  เดือนตุลาคม - เมืองนิวเดลลี

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 184 ชิ้นและตลับโทนเนอร์ปลอมจำนวน 45 ชิ้น

  2555

  กรกฎาคม - จอดปูร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลาง แบตเตอรี่ปลอมสำหรับกล้องดิจิตอลจำนวน 31 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนจำนวน 32 ชิ้น และเลนส์ฮูดจำนวน 4 ชิ้น

  เดือนกันยายน - เมืองกัลกัตตา

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดบรรจุภัณฑ์สำหรับตลับหมึกปลอมจำนวน 3,595 ชิ้น

  เดือนตุลาคม - เมืองนิวเดลลี

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 184 ชิ้นและตลับโทนเนอร์ปลอมจำนวน 45 ชิ้น