รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศอินเดีย

2562

กุมภาพันธ์ - เดลี

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน
​​​​​

สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

สติกเกอร์ตลับโทนเนอร์แคนนอน

1920 ชิ้น

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์

10 ชิ้น

กุมภาพันธ์ - เจนไน

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

2 คน
​​​​​​

สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

แบตเตอรี่กล้องแคนนอน LP-E5 / LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / NB-4L / NB-8L / NB-11L / BP-808

25 ชิ้น

แท่นชาร์จแบตเตอรี่กล้องแคนนอน CB-2L / LC-E8 / LC-E10 / LC-E12 / LC-E12E

33 ชิ้น

กุมภาพันธ์ - ไฮเดอราบาด

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน

ตลับโทนเนอร์แคนนอน 303 / 912 / 326

81 ชิ้น

บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์ / วัสดุกันกระแทก

472 ชิ้น

โฮโลแกรม / สติกเกอร์หมายเลขรุ่น

283 ชิ้น

เครื่องปิดปากถุง / ปืนกาว ฯลฯ

5 ชิ้น

มีนาคม - มุมไบ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

2 คน
​​​

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน

ตลับโทนเนอร์แคนนอน 925

20 ชิ้น

ผงโทนเนอร์ (ห่อละ 100 กรัม)

11 ชิ้น

บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์ / วัสดุกันกระแทก

14 ชิ้น

โฮโลแกรม / สติกเกอร์หมายเลขรุ่น

565 ชิ้น

ดรัมโทนเนอร์ / ปืนลม ฯลฯ

7 ชิ้น

มีนาคม - เดลี

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

2 คน

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน

โทนเนอร์แคนนอน GPR 22 / GPR 35 / NPG 25 / NPG 28 / NPG 51 / NPG 59

33 ชิ้น

มีนาคม - โกลกาตา

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน

ตลับโทนเนอร์แคนนอน 303 / 328 / FX 9

29 ชิ้น

ผงโทนเนอร์ (ห่อละ 100 กรัม)

25 ชิ้น

เมษายน - โกลกาตา

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน

ตลับโทนเนอร์แคนนอน 328

3 ชิ้น

ขวดหมึกแคนนอน GI-790

34 ชิ้น

พฤษภาคม - มุมไบ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก FX 9 / 325

2 ชิ้น

หมึก NPG 28 / NPG 59

7 ชิ้น

พฤษภาคม - โกลกาตา

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
กล่องด้านนอกขวดหมึกปลอม GI-790 outer box

1232 ชิ้น


มิถุนายน - บังคาลอร์

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

4 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
หมึก NPG 28 / NPG 54 / NPG 57/ NPG 51 / NPG 52 / NPG 56 / NPG 67 / NPG 46 / NPG 20 / NPG 55

58 ชิ้น

ตลับผงหมึก FX 9 / 303

2 ชิ้นมิถุนายน - มุมไบ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึก 303 / 308 / 316 / 318 / 326 /  328 / 337 / 416 / 912 /
925 / FX 3 / FX 9

56 ชิ้น

กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก300 ชิ้น
กระเป๋าบับเบิ้ล ฮอโลแกรม206 ชิ้น
สติ๊กเกอร์ MRP Stickers สติ๊กเกอร์รุ่นหมึก

705 ชิ้น

เครื่องปิดผนึก ปืนลมและปืนยิงกาว3 ชิ้น


มิถุนายน - โคอิมบาโตร์

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
หมึกแคนนอน NPG 51, NPG 67

2 ชิ้น

มิถุนายน - ปัฎนา

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

3 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
หมึก NPG 26 / NPG 28 / NPG 32 / NPG 51 / NPG 5932 ชิ้น
ตลับหมึก 328

1 ชิ้น

กรกฎาคม , เจนไน

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา

1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึก FX3 / 326 / 328 / 337 / 4165 ชิ้น
ชุดสร้างภาพ (ดรัม) NPG 50/512 ชิ้น
โทนเนอร์ NPG-81 ชิ้น

​​​​​​​

2560

พฤษภาคม - นิวเดลี

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
หมึกแคนนอน13 ชิ้น
​​​​​​​

มิถุนายน - อาเมดาบัด

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึกแคนนอน3 ชิ้น
หมึกแคนนอน34 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอน30 ชิ้น
ฮอโลแกรม155 ชิ้น

2559

เดือนมกราคม - เมืองมุมไบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 71 ชิ้น

เดือนเมษายน - เมืองกัลกัตตา

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 52 ชิ้น ,กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 1,144 กล่อง และสติ๊กเกอร์ MRP จำนวน 335 ชิ้น

เดือนมิถุนายน - เมืองเดลี

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 39 ชิ้น , และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 26 กล่อง

สิงหาคม - มุมไบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 33 ชิ้น, กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 55 ชิ้น และสติ๊กเกอร์ และฮอโลแกรมปลอมจำนวน 530 ชิ้น

สิงหาคม - พูน

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 24 ชิ้น, กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 62 ชิ้น และฉลากแคนนอนปลอมจำนวน 20 ชิ้น

ตุลาคม - มุมไบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 21 ชิ้น, ตลับหมึกเปล่าจำนวน 10 ชิ้น กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 95 ชิ้น สติ๊กเกอร์ และฮอโลแกรม และคู่มือปลอมจำนวน 100 ชิ้น

ธันวาคม - มุมไบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับหมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 21 ชิ้น กล่องบรรจุตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 150 ชิ้น สติ๊กเกอร์ ฮอโลแกรม และคู่มือปลอมจำนวน 485 ชิ้น

ธันวาคม - โกลกาตา

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น โทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 10 ชิ้น

ธันวาคม - เชนไน

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 43 ชิ้น กล่องบรรจุตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 289 ชิ้น

2558

เดือนมกราคม - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 47 รายการ

​​​​​​​

เดือนมีนาคม - เมืองกัลกัตตา

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 20 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 315 กล่อง, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 260 รายการ และกล่องใส่หมึกแคนนอน 21 กล่อง

เดือนเมษายน - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 45 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 275 กล่อง, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 130 ชิ้น และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 4,910 รายการ

เดือนมิถุนายน - เมืองเชนไน

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 48 รายการ, โทนเนอร์แคนนอนปลอม 7 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 15 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 214 กล่อง, ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม 4 รายการ, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 2,445 รายการ

เดือนมิถุนายน - เมืองบังกะลอว์

ตลับหมึกโทนเนอร์Canon 30 ชิ้น และตลับหมีกเปล่าของCanon 120 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกโทนเนอร์ Canonปลอมจำนวน 145 ชิ้น และสินค้าที่มีฉลาก Canon ปลอมจำนวน 1,179 หน่วย โดยพบในระหว่างการจู่โจมตรวจค้นโดยตำรวจ. จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 30 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 120 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 145 กล่อง, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 1,179 รายการ

เดือนสิงหาคม - เมือง เชนไน

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 50 ชิ้น , หมึกพิมพ์แคนนอนปลอมจำนวน 32 ชิ้น, กล่องบรรจุภัฑณ์หมึกแคนนอนปลอมจำนวน 112 กล่อง, สติ๊กเกอร์ตราสินค้าและฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอม จำนวน 229 ชิ้น และซองพลาสติกห่อตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 404 ชิ้น

สิงหาคม - ปูเน่

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลาง ตลับหมึกแคนนอนจำนวน 95 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 15 ชิ้น และ บรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนจำนวน 388 ชิ้น

สิงหาคม - เมือง ปูเน่

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 35 ชิ้น , กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าแคนนอนปลอมจำนวน 282 ชิ้น และ ฉลาก/ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมจำนวน 295 ชิ้น

เดือนตุลาคม - เมือง มุมไบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 51 ชิ้น และ กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 10 กล่อง

เดือนตุลาคม - เมือง กัลกัตตา

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 35 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนที่ยังไม่ได้บรรจุโทนเนอร์อีกจำนวน 50 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 1,245 กล่อง ฉลาก/ฮอโลแกรมที่ใช้บนตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 1,100 ชิ้น

เดือนตุลาคม - เมือง บังกาลอร์

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 43 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมจำนวน 40 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 260 กล่อง ฉลาก/ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนที่ใช้บนตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 600 ชิ้น

เดือนพฤศจิกายน - เมือง มุมไบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 89 ชิ้น , โทนเนอร์แคนนอนปลอม 1 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอม จำนวน 700 กล่อง ฉลากแคนนอนที่ใช้บนตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 200 ชิ้น

2557

เดือนมกราคม - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกรีฟิลแคนนอนปลอม 75 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 85 รายการ และป้ายตราแคนนอนปลอม 419 ชิ้น

เดือนกุมภาพันธ์ - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 76 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์หมึกแคนนอนปลอม 126 รายการ และกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 367 รายการ

เดือนกุมภาพันธ์ - เมืองเชนไน

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 29 รายการ, แท่นชาร์จแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 1 รายการ, แบตเตอรี่กริปแคนนอนปลอม 1 รายการ, ฝาครอบเลนส์ปลอม 50 ชิ้น และกระเป๋ากล้องแคนนอนปลอม 7 ชิ้น

เดือนเมษายน - เมืองเชนไน

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 70 รายการ และหมึกปลอมแคนนอนอีก 33 รายการ, กล่องบรรจุตลับหมึกปลอมแคนนอน 402 รายการ และป้ายตราแคนนอนปลอม 480 ชิ้น

เดือนพฤษภาคม - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 24 รายการ, กล่องบรรจุตลับหมึกปลอมแคนนอน 121 รายการ, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 410 ชิ้น, และป้ายตราแคนนอนปลอม 1,016 ชิ้น

เดือนพฤษภาคม - เมืองกัลกัตตา

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 2,210 รายการ

เดือนมิถุนายน - เมืองวิสาขปัทนัม

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 53 รายการ

เดือนมิถุนายน - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 23 รายการ, กล่องใส่ตลับหมึกปลอมแคนนอน 20 รายการ, ป้ายตราแคนนอนปลอม 1,900 ชิ้น และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 26 ชิ้น

เดือนกรกฎาคม - เมืองอาเมดาบัด

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 21 รายการ และหมึกปลอมแคนนอนอีก 12 รายการ

เดือนกรกฎาคม - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 625 กล่อง, ตลับหมึกรีฟิลปลอมแคนนอน 15 รายการ, ป้ายสลากตราแคนนอนปลอมอีก 480 รายการ และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 12,960 ชิ้น

เดือนกรกฎาคม - เมืองบังกะลอว์

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 148 รายการ

เดือนกรกฎาคม - เมืองไฮเดอราบัด

จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอน 7 รายการ และแท่นชาร์จแบตปลอมแคนนอนอีก 4 รายการ

เดือนกรกฎาคม - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 29 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 18 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 144 กล่อง และป้ายสลากตราแคนนอนปลอมอีก 3,742 ชิ้น

เดือนสิงหาคม - เมืองกัลกัตตา

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 3,600 กล่อง และสีหมึกพิมพ์แคนนอนอีก 4 รายการ

เดือนสิงหาคม - เมืองอาเมดาบัด

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 36 รายการ และหมึกปลอมแคนนอนอีก 5 รายการ

เดือนสิงหาคม - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 18 รายการ, ตลับหมึกรีฟิลแคนนอน 34 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกปลอมแคนนอน 184 กล่อง, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 3,168 ชิ้น, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีก 223 รายการ

เดือนกันยายน - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 2 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 50 กล่อง, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 25 รายการ และป้ายตราสินค้าแคนนอนปลอมอีก 75 ชิ้น

เดือนตุลาคม - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 62 รายการ

เดือนตุลาคม - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 13 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 80 กล่อง, ตลับหมึกรีฟิลแคนนอน 65 รายการ, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 30 ชิ้น, และป้ายตราแคนนอนอีก 320 ชิ้น

เดือนพฤศจิกายน - เมืองนิวเดลี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 18 รายการ

เดือนพฤศจิกายน - เมืองกัลกัตตา

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 2,025 รายการ

เดือนพฤศจิกายน - เมืองกัลกัตตา

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่แคนนอนปลอม 13 รายการ, แท่นชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอม 1 รายการ, และรีโมทแคนนอนปลอม 1 รายการ

2556

เดือนเมษายน - เมืองนิวเดลลี

จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 214 ชิ้น และผงหมึกชนิดถุง จำนวน 661 ถุง

เดือนตุลาคม - เมืองบังกาลอว์

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมจำนวน 154 ชิ้น และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอม จำนวน 70 ชิ้น

เดือนพฤศจิกายน - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดหมึกปลอมจำนวน 184 ชิ้น กล่องบรรจุตลับหมึกปลอมจำนวน 195 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ปลอมภายใต้สลากแคนนอนจำนวน 370 ชิ้น และ trust gram จำนวน 610 ชิ้น

เดือนธันวาคม - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 22 ชิ้น

เดือนมกราคม - เมืองมุมไบ

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอม 42 รายการ, หมึกปลอมแคนนอน 13 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 30 รายการ, สติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 200 ชิ้น, ป้ายตราแคนนอนปลอม 275 ชิ้น และคู่มือการใช้งานแคนนอนปลอม 42 รายการ

2555

กรกฎาคม - จอดปูร์

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลาง แบตเตอรี่ปลอมสำหรับกล้องดิจิตอลจำนวน 31 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนจำนวน 32 ชิ้น และเลนส์ฮูดจำนวน 4 ชิ้น

เดือนกันยายน - เมืองกัลกัตตา

จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดบรรจุภัณฑ์สำหรับตลับหมึกปลอมจำนวน 3,595 ชิ้น

เดือนตุลาคม - เมืองนิวเดลลี

จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 184 ชิ้นและตลับโทนเนอร์ปลอมจำนวน 45 ชิ้น