แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
    บริจาคปฏิทินและนิตยสารเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบปฏิทินและนิตยสารเก่าที่ได้รับบริจาคจากพนักงานกว่า 2,500 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือจำหน่ายระดมทุนและนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เปิดรับบริจาคปฏิทินและนิตยสารเก่าจากพนักงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – เดือนมกราคม 2561 ภายใต้การดำเนินงานของแผนก QEHS เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน