แคนนอน ร่วมปันน้ำใจใส่ “ตู้ปันสุข”
  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก COVID-19

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​พนักงานบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ผงซักฟอก ผ้านามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ ฯลฯ รวมจำนวนกว่า 70 กล่อง เพื่อนำไปเติมในตู้ปันสุข ที่ตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 39 ตู้* เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดรายได้ และเผชิญวิกฤตปัญหาการว่างงาน จากสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กิจกรรมนี้เป็นแนวทางหนึ่งของแคนนอนในการส่งเสริมการแสดงพลังแห่งการให้ และจิตสาธารณะในสังคมไทย 
  ​​​​​​​​​​​​​​(* กรุงเทพ 30 ตู้, เชียงใหม่ 8 ตู้, สมุทรสาคร 1 ตู้)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​