แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคหลอดพลาสติกให้มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​        บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบหลอดพลาสติกที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน โดยรับบริจาคตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมมอบให้แก่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เพื่อนำหลอดพลาสติกไปจัดทำหมอนหลอดกาแฟสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพราะหลอดพลาสติกมีคุณสมบัติที่มีในการคืนรูป มีช่องว่างระบายอากาศ สามารถรองรับสรีระได้ดี ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

    ​​​​​​​​​​​​​​