แคนนอน จัดกิจกรรมแคนนอนอาสา พัฒนาโรงเรียน

  กลุ่มบริษัทแคนนอน ประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมแคนนอนอาสา พัฒนาโรงเรียนปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนไทยด้านการศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนไทยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสากว่า 120 คน ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ให้แก่น้องๆ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทาสีสนามเด็กเล่น ปรับปรุงสนามกีฬา และตกแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสอนถ่ายรูปและพิมพ์รูปภาพจากผลิตภํณฑ์แคนนอน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​