แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์เครื่องพรินเตอร์เพื่อสนับสนุนงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
    ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของกลุ่มบริษัทแคนนอน ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่ดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเริ่มทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เครื่องพรินเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีน และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนต่างๆ

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าว จึงมอบผลิตภัณฑ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์แคนนอน รุ่น LBP6030 จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 และ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา