แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคปฏิทินเก่าและหนังสือเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา

    เมื่อวันที่ 29  มกราคม 2562 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าและหนังสือเก่าที่ได้รับบริจาคจากพนักงานกว่า 1,500 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือจำหน่ายระดมทุนและนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าและหนังสือเก่าจากพนักงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ภายใต้การดำเนินงานของแผนก QEHS เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน