แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคหนังสือเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา - Canon Thailand

    แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคหนังสือเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา

    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือเก่าที่ได้รับบริจาคจากพนักงานกว่า 1,500 เล่ม ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการอ่านสร้างชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือจำหน่ายระดมทุนและนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เปิดรับบริจาคหนังสือเก่าจากพนักงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินงานของแผนก QEHS เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน