แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคหลอดพลาสติกให้มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบหลอดพลาสติกที่ได้รับบริจาคจากพนักงานภายใต้โครงการรณรงค์การลดขยะให้แก่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เพื่อนำหลอดพลาสติกไปจัดทำหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

    ​​​​​​​