แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคหลอดพลาสติกให้มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบหลอดพลาสติกที่ได้รับบริจาคจากพนักงานตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ให้แก่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการต่ออายุหลอด เพื่อนำมาวิจัย ศึกษา พัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการต่อยอดขยะหลอดพลาสติกให้กลับมามีมูลค่าและเกิดประโยชน์ โดยในปีที่ผ่านมาได้บริจาคหลอดพลาสติกเพื่อนำไปจัดทำหมอนหลอดกาแฟสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม