แคนนอนร่วมกิจกรรมปิดไฟ Earth Hour 2019

    ​​​​​​​​​​​​​​

    กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ประเทศไทย จำกัด และบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)” เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ให้ประชาชนร่วมใจปิดไฟส่องสว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลาสติก ลดการใช้น้ำมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างมลภาวะหลายประการ โดยมี นายไดซูกิ ซานาดะ  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป ตัวแทนกลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์ในการลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกิจกรรม Earth Hour ร่วมกับ นางประภาวรรณ พุทธธรรมวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส และ นางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการส่วนงานสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน 
    ​​​​​​​
    ทั้งนี้ ผลการปิดไฟจากกิจกรรม 60+ Earth Hour 2019 เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้ สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,514 เมกกะวัตต์ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 749 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 6 ล้านบาท