แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคหนังสือและนิตยสารเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา

    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือและนิตยสารเก่าที่ได้รับบริจาคจากพนักงานกว่า 1,000 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือจำหน่ายระดมทุนและนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เปิดรับบริจาคหนังสือและนิตยสารเก่าจากพนักงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – เดือนตุลาคม 2561 ภายใต้การดำเนินงานของแผนก QEHS เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน