แคนนอน จัดกิจกรรมสอนถ่ายภาพ
    และให้บริการถ่ายภาพติดบัตรให้เยาวชน จ.พิษณุโลก

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​        สำนักงานภูมิภาคภาคเหนือ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จ.เชียงใหม่    จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้นให้แก่เยาวชน ในชื่อโครงการ “Face Forward”  ณ ชุมชนบ้านแก่งจุงนาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการถ่ายภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่เยาวชนโดยเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพได้ในอนาคต 

            กิจกรรมดังกล่าวมีพนักงานกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นพนักงานจากแคนนอน และบริษัทพันธมิตร ร่วมกันจัดคอร์สอบรมถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอลแคนนอนให้แก่เยาวชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโรงเรียน และกิจกรรมภายในชุมชนที่อาศัยอยู่ รวมถึงการให้บริการถ่ายภาพ และพิมพ์ภาพติดบัตรให้แก่คุณครู และนักเรียนจำนวน 268 คน พร้อมมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 134 คนอีกด้วย

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​