แคนนอน สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเตียงสนามเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา - Canon Thailand

    แคนนอน สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเตียงสนาม
    เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้โรงพยาบาลสนามซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ขึ้น ในอำเภอบางปะอิน ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 150 คน

    บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แคนนอน ซึ่งมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค (บ้านหว้า) อ.บางปะอิน จึงได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นี้ โดยสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงสนามจำนวน 30 ชุด และส่งมอบให้กับสาธารณสุขบางปะอิน โดยมีนายฟูยูมิ ซากาโมโตะ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และนางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมและ CSR บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบให้กับนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์
    พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา