แคนนอน จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง และเก็บขยะ
  เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “แคนนอนอาสา : C-Spirit go for green ครั้งที่ 23โดยมีผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสากว่า 60 คน ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง เก็บและคัดแยกขยะเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย ณ ชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือน มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้กิจกรรมแคนนอนอาสา นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องสิ่งแวดล้อมที่แคนนอนปฏิบัติมาโดยตลอด สอดคล้องตามแนวปรัชญา เคียวเซ ของแคนนอน ที่ว่า "การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม"​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​