แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม บริจาคแก้วพลาสติกแข็งทำขาเทียม

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​        บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกิจกรรม “โครงการก้าวบุญ” เปิดรับบริจาคแก้วพลาสติกแข็งจากพนักงานจำนวนกว่า 1,000 ใบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นำไปใช้เป็นภาชนะใส่เรซินโกลบอน หรือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตขาเทียมต่อไป โดยมีตัวแทนจาก ธพส. เป็นผู้รับมอบ นับเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

    ​​​​​​​​​​​​​​