แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก

    ​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​        กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก โดยมีพนักงานจิตอาสาจากกว่า 200 คน พร้อมด้วยผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์ การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณโบราณสถาน ณ วัดโลกยสุธาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกด้านทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    ​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​