กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - Canon Thailand

  กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน
  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  กลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่: New Normal” ในกรมสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2564 ให้แก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2565

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายโทชิอากิ มาจิมะ รองประธานกรรมการ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในกรมสมเด็จพระเทพฯ และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฟังบรรยายภาพถ่าย เดินเยี่ยมชมภาพถ่าย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก และร่วมสมทบหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่” จากกรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  ในฐานะของผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์แคนนอน นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทแคนนอนประเทศไทยอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดนิทรรศการในครั้งนี้