แคนนอน มอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล และพริ้นเตอร์  ให้สมาคมวิศวกรรมเคมี
  และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เพื่อโครงการแคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย นำโดยบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล เครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ท เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ครบชุดจากแคนนอน ให้แก่สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อทดแทนการใช้พลาสติก  โดยมีคุณ พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ (คนที่3จากขวา) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนมอบ และมีศาสตราจารย์ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (คนที่3จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน

  กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แคนนอนอนุรักษ์แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำคู่มือการปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ของกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย

  ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​