ใหม่
14x32 IS
 • 14x magnification
 • 32mm objective lens
 • Lens Shift Type IS and POWERED IS

THB 56,090.00

ใหม่
10x32 IS
 • 10x magnification
 • 32mm objective lens
 • Lens Shift Type IS and POWERED IS

THB 51,690.00

ใหม่
12x32 IS
 • 12x magnification
 • 32mm objective lens
 • Lens Shift Type IS and POWERED IS

THB 54,490.00

ใหม่
10x30 IS II
 • อัตราขยาย 10 เท่า
 • ออปเจคทีฟเลนส์ 30 ม.ม

THB 20,690.00

ใหม่
12x36 IS III
 • อัตราขยาย 12 เท่า
 • ออปเจคทีฟเลนส์ 36 ม.ม

THB 31,390.00

8x25 IS
 • ออปเจคทีฟเลนส์ 25 ม.ม.
 • อัตราขยาย 8 เท่า
15x50 IS All Weather
 • กันน้ำ
 • ออปเจคทีฟเลนส์ ขนาดใหญ่ 50 ม.ม.
 • อัตราขยาย 15 เท่า
18x50 IS All Weather
 • กันน้ำ
 • ออปเจคทีฟเลนส์ ขนาดใหญ่ 50 ม.ม.
 • อัตราขยาย 18 เท่า