แบบ ตลับหมึก / ขวด ราคา
imagePROGRAF PRO-500 Maintenance Cartridge MC-20 THB655.00
PFI-50 (Blue) THB2,310.00
PFI-50 (Chroma Optimizer) THB2,310.00
PFI-50 (Cyan) THB2,310.00
PFI-50 (Gray) THB2,310.00
PFI-50 (Magenta) THB2,310.00
PFI-50 (Matte Black) THB2,310.00
PFI-50 (Photo Black) THB2,310.00
PFI-50 (Photo Cyan) THB2,310.00
PFI-50 (Photo Gray) THB2,310.00
PFI-50 (Photo Magenta) THB2,310.00
PFI-50 (Red) THB2,310.00
PFI-50 (Yellow) THB2,310.00
PFI-50 Kit Set ติดต่อเรา
MAXIFY iB4070 PGI-2700 (Black) THB958.00
PGI-2700 (Cyan) THB689.00
PGI-2700 (Magenta) THB689.00
PGI-2700 (Yellow) THB689.00
PGI-2700XL (Black) THB1,565.00
PGI-2700XL (Cyan) THB1,073.00
PGI-2700XL (Magenta) THB1,073.00
PGI-2700XL (Yellow) THB1,073.00
MAXIFY MB5070 PGI-2700 (Black) THB958.00
PGI-2700 (Cyan) THB689.00
PGI-2700 (Magenta) THB689.00
PGI-2700 (Yellow) THB689.00
PGI-2700XL (Black) THB1,565.00
PGI-2700XL (Cyan) THB1,073.00
PGI-2700XL (Magenta) THB1,073.00
PGI-2700XL (Yellow) THB1,073.00
MAXIFY MB5370 PGI-2700 (Black) THB958.00
PGI-2700 (Cyan) THB689.00
PGI-2700 (Magenta) THB689.00
PGI-2700 (Yellow) THB689.00
PGI-2700XL (Black) THB1,565.00
PGI-2700XL (Cyan) THB1,073.00
PGI-2700XL (Magenta) THB1,073.00
PGI-2700XL (Yellow) THB1,073.00
PIXMA E3170 CL-57 (Colour) THB606.00
CL-57S (Colour) ติดต่อเรา
PG-47 (Pigment Black) THB338.00
PIXMA E410 CL-57 (Colour) THB606.00
CL-57S (Colour) ติดต่อเรา
PG-47 (Pigment Black) THB338.00
PG-47/CL-57 Value Pack ติดต่อเรา
PIXMA E480 CL-57 (Colour) THB606.00
PG-47 (Pigment Black) THB338.00
PG-47/CL-57 Value Pack ติดต่อเรา
PIXMA E510 CL-98 (Colour) THB619.00
PG-88 (Pigment Black) THB492.00
PG-88/CL-98 Value Pack ติดต่อเรา
PIXMA G1000 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G1010 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G2000 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G2010 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G3000 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G3010 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G4000 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA G4010 GI-790 (Black) THB337.00
GI-790 (Cyan) THB337.00
GI-790 (Magenta) THB337.00
GI-790 (Yellow) THB337.00
PIXMA iP110 CLI-36 (Colour) THB768.00
PGI-35 (Pigment Black) THB512.00
PIXMA iP2770 / iP2772 CL-811 (Colour) THB982.00
CL-811XL (Colour) THB1,128.00
PG-810 (Pigment Black) THB770.00
PG-810/CL-811 Value Pack ติดต่อเรา
PG-810XL (Pigment Black) THB927.00
PIXMA iP2870S CL-746 (Colour) THB956.00
CL-746S (Colour) THB543.00
PG-745 (Pigment Black) THB623.00
PG-745/CL-746 Value Pack ติดต่อเรา
PG-745S (Pigment Black) THB364.00
PIXMA iP7270 CLI-751 (Black) THB630.00
CLI-751 (Cyan) THB630.00
CLI-751 (Magenta) THB630.00
CLI-751 (Yellow) THB630.00
CLI-751XL (Black) THB817.00
CLI-751XL (Cyan) THB817.00
CLI-751XL (Magenta) THB817.00
CLI-751XL (Yellow) THB817.00
PGI-750 (Pigment Black) THB950.00
PGI-750XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA iP8770 CLI-751 (Black) THB630.00
CLI-751 (Cyan) THB630.00
CLI-751 (Gray) THB630.00
CLI-751 (Magenta) THB630.00
CLI-751 (Yellow) THB630.00
CLI-751XL (Black) THB817.00
CLI-751XL (Cyan) THB817.00
CLI-751XL (Gray) THB817.00
CLI-751XL (Magenta) THB817.00
CLI-751XL (Yellow) THB817.00
PGI-750 (Pigment Black) THB950.00
PGI-750XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PIXMA iX6770 CLI-751 (Black) THB630.00
CLI-751 (Cyan) THB630.00
CLI-751 (Magenta) THB630.00
CLI-751 (Yellow) THB630.00
CLI-751XL (Black) THB817.00
CLI-751XL (Cyan) THB817.00
CLI-751XL (Magenta) THB817.00
CLI-751XL (Yellow) THB817.00
PGI-750 (Pigment Black) THB950.00
PGI-750XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PGI-755XXL (Pigment Black) THB1,255.00
PIXMA iX6870 CLI-751 (Black) THB630.00
CLI-751 (Cyan) THB630.00
CLI-751 (Magenta) THB630.00
CLI-751 (Yellow) THB630.00
CLI-751XL (Black) THB817.00
CLI-751XL (Cyan) THB817.00
CLI-751XL (Magenta) THB817.00
CLI-751XL (Yellow) THB817.00
PGI-750 (Pigment Black) THB950.00
PGI-750XL (Pigment Black) ติดต่อเรา
PGI-755XXL (Pigment Black) THB1,255.00
PIXMA MG2570 CL-746 (Colour) THB956.00
CL-746XL (Colour) THB1,260.00
PG-745 (Pigment Black) THB623.00
PG-745/CL-746 Value Pack ติดต่อเรา
PG-745XL (Pigment Black) THB907.00
PIXMA MG3670 CL-741 (Colour) THB952.00
CL-741XL (Colour) THB1,438.00
PG-740 (Pigment Black) THB624.00
PG-740/CL-741 Value Pack THB1,449.00
PG-740XL (Pigment Black) THB943.00
PIXMA MG5770 CLI-771 (Black) THB630.00
CLI-771 (Cyan) THB630.00
CLI-771 (Magenta) THB630.00
CLI-771 (Yellow) THB630.00
CLI-771XL (Black) THB817.00
CLI-771XL (Cyan) THB817.00
CLI-771XL (Magenta) THB817.00
CLI-771XL (Yellow) THB817.00
PGI-770 (Pigment Black) THB754.00
PGI-770XL (Pigment Black) THB950.00
PIXMA MG7770 CLI-771 (Black) THB630.00
CLI-771 (Cyan) THB630.00
CLI-771 (Gray) THB630.00
CLI-771 (Magenta) THB630.00
CLI-771 (Yellow) THB630.00
PGI-770 (Pigment Black) THB754.00
PGI-770XL (Pigment Black) THB950.00
PIXMA MP287 CL-811 (Colour) THB982.00
CL-811XL (Colour) THB1,128.00
PG-810 (Pigment Black) THB770.00
PG-810 Twin Pack ติดต่อเรา
PG-810/CL-811 Value Pack ติดต่อเรา
PG-810XL (Pigment Black) THB927.00
PIXMA PRO-1 PGI-29 (Chroma Optimizer) THB1,573.00
PGI-29 (Cyan) THB1,573.00
PGI-29 (Dark Gray) THB1,573.00
PGI-29 (Gray) THB1,573.00
PGI-29 (Light Gray) THB1,573.00
PGI-29 (Magenta) THB1,573.00
PGI-29 (Matte Black) THB1,573.00
PGI-29 (Photo Black) THB1,573.00
PGI-29 (Photo Cyan) THB1,573.00
PGI-29 (Photo Magenta) THB1,573.00
PGI-29 (Red) THB1,573.00
PGI-29 (Yellow) THB1,573.00
PIXMA PRO-10 PGI-72 (Chroma Optimizer) THB742.00
PGI-72 (Cyan) THB742.00
PGI-72 (Gray) THB742.00
PGI-72 (Magenta) THB742.00
PGI-72 (Matte Black) THB742.00
PGI-72 (Photo Black) THB742.00
PGI-72 (Photo Cyan) THB742.00
PGI-72 (Photo Magenta) THB742.00
PGI-72 (Red) THB742.00
PGI-72 (Yellow) THB742.00
PIXMA PRO-100 CLI-42 (Black) THB781.00
CLI-42 (Cyan) THB781.00
CLI-42 (Gray) THB781.00
CLI-42 (Light Gray) THB781.00
CLI-42 (Magenta) THB781.00
CLI-42 (Photo Cyan) THB781.00
CLI-42 (Photo Magenta) THB781.00
CLI-42 (Yellow) THB781.00
PIXMA TR8570 CLI-781 (Black) THB630.00
CLI-781 (Cyan) THB630.00
CLI-781 (Magenta) THB630.00
CLI-781 (Yellow) THB630.00
PGI-780 (Pigment Black) THB754.00
PGI-780XL (Pigment Black) THB1,023.00
PIXMA TS207 CL-746 (Colour) THB956.00
CL-746S (Colour) THB543.00
CL-746XL (Colour) THB1,260.00
PG-745 (Pigment Black) THB623.00
PG-745/CL-746 Value Pack ติดต่อเรา
PG-745S (Pigment Black) THB364.00
PG-745XL (Pigment Black) THB907.00
PIXMA TS307 CL-746 (Colour) THB956.00
CL-746S (Colour) THB543.00
CL-746XL (Colour) THB1,260.00
PG-745 (Pigment Black) THB623.00
PG-745/CL-746 Value Pack ติดต่อเรา
PG-745S (Pigment Black) THB364.00
PG-745XL (Pigment Black) THB907.00
PIXMA TS5070 CLI-771 (Black) THB630.00
CLI-771 (Cyan) THB630.00
CLI-771 (Magenta) THB630.00
CLI-771 (Yellow) THB630.00
CLI-771XL (Black) THB817.00
CLI-771XL (Cyan) THB817.00
CLI-771XL (Magenta) THB817.00
CLI-771XL (Yellow) THB817.00
PGI-770 (Pigment Black) THB754.00
PGI-770XL (Pigment Black) THB950.00
PIXMA TS8070 CLI-771 (Black) THB630.00
CLI-771 (Cyan) THB630.00
CLI-771 (Gray) THB630.00
CLI-771 (Magenta) THB630.00
CLI-771 (Yellow) THB630.00
CLI-771XL (Black) THB817.00
CLI-771XL (Cyan) THB817.00
CLI-771XL (Gray) THB817.00
CLI-771XL (Magenta) THB817.00
CLI-771XL (Yellow) THB817.00
PGI-770 (Pigment Black) THB754.00
PGI-770XL (Pigment Black) THB950.00