EF24mm f/1.4L II USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 24 มม. 1:1.4
 • โครงสร้างเลนส์: 13 ชิ้นเลนส์ใน 10 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 84°
 • การปรับโฟกัส: USM ชนิดวงแหวน, ระบบโฟกัสด้านหลัง, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 62,500.00

ใหม่
EF16-35mm f/2.8L III USM
 • ขนาดฟิลเตอร์: 82 มม
 • ค่ารูรับแสงกว้างสุด: f/2.8
 • มีมอเตอร์ Ring USM

THB 90,100.00

EF75-300mm f/4-5.6 III
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 75-300 มม. 1:4-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 13 ชิ้นเลนส์ใน 9 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 32°11’ - 8°15’
 • การปรับโฟกัส: มอเตอร์ DC, ระบบ Extension แบบหมุนที่กลุ่มเลนส์ด้านหน้า

THB 7,000.00

EF28mm f/2.8 IS USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 28 มม. 1:2.8
 • โครงสร้างเลนส์: 9 ชิ้นเลนส์ใน 7 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 75°
 • การปรับโฟกัส: USM ชนิดวงแหวน, ระบบโฟกัสด้านหลัง, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 18,900.00

EF-S24mm f/2.8 STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 24 มม. 1:2.8
 • โครงสร้างเลนส์: 6 ชิ้นเลนส์ใน 5 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 59°10’
 • การปรับโฟกัส: STM (ประเภทเกียร์), ตัวขยายโฟกัสแบบ Full lens, โฟกัสแมนนวลแบบ Full time

THB 5,300.00

EF24mm f/2.8 IS USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 24 มม. 1:2.8
 • โครงสร้างเลนส์: 11 ชิ้นเลนส์ใน 9 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 84°
 • การปรับโฟกัส: USM ชนิดวงแหวน, ระบบโฟกัสด้านหลัง, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 26,600.00

EF35mm f/2 IS USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 35 มม. 1:2
 • โครงสร้างเลนส์: 10 ชิ้นเลนส์ใน 8 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 63°
 • การปรับโฟกัส: USM ชนิดวงแหวน, ระบบโฟกัสด้านหลัง, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 19,900.00

EF-M22mm f/2.0 STM (Silver)
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 22 มม. 1:2
 • โครงสร้างเลนส์: 7 ชิ้นเลนส์ใน 6 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 63°30’
 • การปรับโฟกัส: STM (แบบ Gear), ระบบ Linear Extension โดยรวม, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 8,300.00

EF-M22mm f/2.0 STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 22 มม. 1:2
 • โครงสร้างเลนส์: 7 ชิ้นเลนส์ใน 6 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 63°30’
 • การปรับโฟกัส: STM (แบบ Gear), ระบบ Linear Extension โดยรวม, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 8,300.00

ใหม่
EF35mm f/1.4L II USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 35 มม. 1:1.4
 • โครงสร้างเลนส์: 14 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม
 • มุมรับภาพแนวทแยง: 63°

THB 72,400.00

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 10-18 มม. 1:4.5-5.6
 • โครงสร้างเลนส์:14 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 107°30′ - 74°20′
 • การปรับโฟกัส: ระบบโฟกัสด้านหลัง

THB 10,400.00

EF16-35mm f/4L IS USM
 • ขนาดฟิลเตอร์: 77 ม.ม.
 • ขนาดรูรับแสงกว้างสุด: f/4
 • พร้อมมอเตอร์อัลตร้าโซนิค (USM) ชนิด ring-type

THB 40,100.00

EF11-24mm f/4L USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 11-24 มม. 1:4
 • โครงสร้างเลนส์: 16 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม
 • มุมรับภาพแนวทแยง: 126° 05’ - 84° 00’

THB 110,300.00

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
 • ขนาดฟิลเตอร์: 52 ม.ม.
 • ขนาดรูรับแสงกว้างสุด: f/4 - 5.6
ใหม่
EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM (Silver)
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 55-200 มม. 1:4.5-6.3
 • โครงสร้างเลนส์: 17 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 27°50′ - 7°50′
 • การปรับโฟกัส: ระบบโฟกัสด้านหลัง

THB 13,400.00

EF600mm f/4L IS II USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 600 มม. 1:4
 • โครงสร้างเลนส์: 16 ชิ้นเลนส์ใน 12 กลุ่ม
 • มุมรับภาพแนวทแยง: 4° 10’

THB 439,800.00

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 200-400 มม. 1:4 (280-560 มม. 1:5.6)
 • โครงสร้างเลนส์: 25 ชิ้นเลนส์ใน 20 กลุ่ม (33 ชิ้นเลนส์ใน 24 กลุ่ม)
 • มุมรับภาพแนวทแยง: 12° - 6° 10’ (8° 50’ - 4° 25’)

THB 416,400.00

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 55-250 มม. 1: 4-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 15 ชิ้นเลนส์ใน 12 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 27°50’ - 6°15’
 • การปรับโฟกัส: STM (แบบ Lead-screw), ระบบโฟกัสภายใน, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 9,900.00

EF-M55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 55-200 มม. 1:4.5-6.3
 • โครงสร้างเลนส์: 17 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 27°50′ - 7°50′
 • การปรับโฟกัส: ระบบโฟกัสด้านหลัง

THB 13,400.00

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 100-400 มม. 1:4.5-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 17 ชิ้นเลนส์ใน 14 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 24°~6°10'
 • การปรับโฟกัส: ระบบการโฟกัสด้านหลัง + ระบบการโฟกัสแบบชิ้นเลนส์ลอยตัว พร้อมโฟกัสแมนนวลแบบ Full-Time ที่มี USM

THB 84,000.00

EF400mm f/4 DO IS II USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 400 มม. 1:4
 • โครงสร้างเลนส์: 18 ชิ้นเลนส์ใน 12 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 6°10’
 • การปรับโฟกัส: มอเตอร์อัลต้ราโซนิค (USM) ชนิดวงแหวน, ระบบโฟกัสภายใน, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 266,500.00

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 24-105 มม. 1:3.5 - 5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 17 ชิ้นเลนส์ใน 13 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 84° - 23°20’
 • การปรับโฟกัส: มอเตอร์ STM (แบบ Lead-screw), ระบบโฟกัสภายใน, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 17,600.00

EF24-70mm f/4L IS USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 24-70 มม. 1:4
 • โครงสร้างเลนส์: 15 ชิ้นเลนส์ใน 12 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 84° - 34°
 • การปรับโฟกัส: USM ชนิดวงแหวน, ระบบการโฟกัสภายใน, โฟกัสแมนนวลแบบ Full-time

THB 43,100.00

EF24-70mm f/2.8L II USM
 • พร้อมมอเตอร์อัลตร้าโซนิค (USM) ชนิด ring-type
 • ขนาดฟิลเตอร์: 82 ม.ม.
 • ขนาดรูรับแสงกว้างสุด: f/2.8

THB 74,000.00

ใหม่
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 15-45 มม. 1:3.5-6.3
 • โครงสร้างเลนส์: 10 ชิ้นเลนส์ใน 9 กลุ่ม
 • มุมรับภาพแนวทแยง: 84°30’-33°40’

THB 10,900.00

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 18-55 มม. 1:3.5-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 11 ชิ้นเลนส์ใน 9 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 74°20’-27°50’
 • ระยะการปรับโฟกัส: มอเตอร์ DC, ระบบ Extension แบบหมุนที่กลุ่มเลนส์ด้านหน้า

THB 8,300.00

ใหม่
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 18-135 มม. 1:3.5-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 16 ชิ้นเลนส์ใน 12 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 74°20’ - 11°30’
 • การปรับโฟกัส: nano-USM, ระบบโฟกัสภายใน, โฟกัสแมนนวลแบบ Full-time

THB 21,900.00

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 18-55 มม. 1: 3.5-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 13 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 74°20’ - 27°50’
 • การปรับโฟกัส: STM (แบบ Lead-screw), ระบบโฟกัสภายใน, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 8,900.00

EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 18-55 มม. 1:3.5-5.6
 • โครงสร้างเลนส์: 13 ชิ้นเลนส์ใน 11 กลุ่ม มุมรับภาพแนวทแยง: 74°20’ - 27°50’
 • การปรับโฟกัส: STM (แบบ Lead-screw), ระบบโฟกัสภายใน, แมนนวลโฟกัสแบบ Full-time

THB 11,900.00

ใหม่
EF50mm f/1.8 STM
 • ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกว้างสุด: 50 มม. 1:1.8
 • โครงสร้างเลนส์: 6 ชิ้นเลนส์ใน 5 กลุ่ม
 • มุมรับภาพแนวทแยง: 46

THB 4,300.00

 • ของ
 • 3