แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการแยกขยะร่วมกับอาคาร สาทร สแควร์ - Canon Thailand

    แคนนอนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการแยกขยะร่วมกับอาคาร สาทร สแควร์

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมโครงการแยกขยะ “ทิ้ง เพื่อ ให้” ร่วมกับอาคารสาทร สแควร์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะ โดยขยะที่นำมาทิ้งที่จุดรับแลกจะได้รับการเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคซึ่งทางอาคารจะสมทบทุนหนึ่งเท่า เพื่อนำเงินบริจาคไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แคนนอนสามารถสะสมขวดพลาสติกใส และกระป๋องอลูมิเนียม ที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 รวมน้ำหนักขยะ 52 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเงินบริจาค 392 บาท ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะให้กับโลกและขยะที่นำมาร่วมรีไซเคิลจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินต่อยอดดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป