แคนนอน ส่งเสริมแนวคิดด้านการรีไซเคิลพลาสติก
  จัดกิจกรรมแยกฝาขวดน้ำพลาสติก
  เพื่อมอบให้กับโครงการ Precious Plastic Bangkok
  นำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนแนวคิดการ    รีไซเคิลเพื่อลดขยะจากพลาสติก ด้วยการจัดกิจกรรม “ฝานี้พี่ขอ” รณรงค์ให้พนักงานแคนนอนทั้งที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และพนักงานจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ  ร่วมกันเก็บสะสมฝาจากขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปมอบให้กับโครงการ Precious Plastic Bangkok ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับสากล ที่นำเสนอแนวคิดการแปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นวัสดุมีค่า โดยการคัดแยกอย่างถูกวิธี ก่อนจะนำมาป่น และหลอมละลาย เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้ในชิวิตประจำวัน

   

  ทั้งนี้แคนนอนสามารถสะสมฝาพลาสติกจากกิจกรรม “ฝานี้พี่ขอ” ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค– ต.ค 2563 ได้มากกว่า 62,000 ชิ้น คิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 62 กิโลกรัม และได้ส่งมอบฝาพลาสติกทั้งหมดให้กับโครงการ Precious Plastic Bangkok เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมดังกล่าวช่วยกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานแคนนอนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะพลาสติกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฝาพลาสติกซึ่งผลิตจากสารพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง ไม่สามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิสูง 180 องศาเซลเซียส จึงไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ และยากต่อการรีไซเคิล แต่ในทางตรงกันข้ามด้วยความแข็งแรงคงทนของวัสดุประเภทนี้ทำให้ง่ายต่อการหลอม และแปรรูปเป็นวัสดุคงทนอื่นๆได้ อาทิ กระถางต้นไม้ ถาดใส่ของ ที่รองแก้ว หรือแม้แต่แปรรูปเป็นวัสดุปูพื้นได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติกได้ดีอีกทางหนึ่ง