แคนนอน จัดกิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 26 ลงพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
    เผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมแคนนอนอาสาครั้งที่ 26 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน โดย มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร นำทีมพนักงานอาสาสมัครพร้อมบุตรหลาน จำนวน 50 คน เดินทางไปเรียนรู้หลักการทำเกษตรแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี ก่อนจะเดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอุทุมพนาราม ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อาทิ การให้ความรู้เรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกวิธี และถูกสุขอนามัย การแปรรูปถังแกลลอนอะลูมิเนียมเป็นอ่างล้างมือแบบใช้ขาเหยียบเพื่อลดการสัมผัส-ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 การทำสบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพรสำหรับล้างมือ การทำขนมลูกชุบ รวมถึงการเพาะเห็ดฟางและปลูกผักสวนครัวด้วยพาชนะเหลือใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นรายได้เสริม และส่งเสริมแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง