แคนนอน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “Canon Volunteer #30 - Go For Green” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก - Canon Thailand

    แคนนอน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    “Canon Volunteer #30 - Go For Green” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “แคนนอนอาสาครั้งที่ 30 (Canon Volunteer #30) - Go For Green” นำโดย มร. ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงานแคนนอนอาสา และสมาชิกในครอบครัวพนักงานรวม 37 คน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การปลูกป่าด้วยเมล็ดมะค่าโมง จำนวน 1,000 เมล็ด เมื่อต้นมะค่าโมงโตเต็มที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงารักษาความชุ่มชื้นในผืนป่า อีกทั้งยังเป็นแนวกันลม และป้องกันการพังทลายของดินที่เกิดจากการไหลของน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังร่วมกันการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดต่างๆ รวมถึงปลาบึกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลงสู่เขื่อน และปลูกต้นไผ่หนามจำนวน 200 ต้นที่แนวแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครนายก เพื่อเป็นแนวป้องกันธรรมชาติระหว่างป่ากับชุมชน ช่วยลดโอกาสการเกิดอันตรายหรือการปะทะกันระหว่างสัตว์ป่า และมนุษย์ ซึ่งการปลูกไผ่หนามนี้เป็นวิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายเพราะมีความปลอดภัยสูง ในโอกาสนี้บริษัท ยังได้มอบกล้องดิจิตอล Canon PowerShot รุ่นSX70HS ให้กับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสำรวจและลาดตระเวนผืนป่าต่อไป

    กิจกรรม Canon Volunteer เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)