แคนนอน มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 1,500 ชุดให้นักเรียนในชุมชนบนดอยสูง - Canon Thailand

  แคนนอน มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 1,500 ชุดให้นักเรียนในชุมชนบนดอยสูง

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “มอบไออุ่น สู่น้องๆ บนดอยหนาว ปีที่ 2” ส่งต่อความอบอุ่นให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 200,000 บาท ในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดีจำนวน 1,000 ผืน เสื้อกันหนาว จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยถุงเท้ากันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอนและชุดเครื่องเขียน รวมถึงหนังสือสำหรับเด็กซึ่งเหล่าพนักงานจิตอาสาแคนนอนร่วมสมทบเพิ่มเติม เพื่อมอบให้กับนักเรียน รวมถึงสมาชิกในชุมชนอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

  ทั้งนี้กิจกรรม “มอบไออุ่น สู่น้องๆ บนดอยหนาว ปีที่ 2” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อความสุขของพนักงานและสังคมไทย

  พนักงานแคนนอนอาสา เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวที่จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงราย

  เด็กนักเรียนใส่เสื้อกันหนาวที่ได้รับมอบ

  ส่วนหนึ่งของพนักงานจิตอาสา ที่ร่วมใจจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ฯลฯ มาสมทบเพิ่มเติม