ประกาศทั่วไป

11 กุมภาพันธ์ 2562 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้ >

31 มกราคม 2562 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน ดังนี้ >

21 ธันวาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ >

21 ธันวาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ >

6 ธันวาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้ >

26 พฤศจิกายน 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้ >

19 ตุลาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้ >

8 ตุลาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ >

18 กรกฎาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชา
และวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
>

21 พฤษภาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้ >

30 เมษายน 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้ >

3 เมษายน 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้ >

22 มีนาคม 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้ >

27 กุมภาพันธ์ 2561 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้ >

25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ >

25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ >

7 ธันวาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้ >

17 ตุลาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังนี้ >

16 ตุลาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้ >

9 ตุลาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดังนี้ >

8 สิงหาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ดังนี้ >

24 กรกฎาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้
>

5 กรกฎาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาดังนี้ >

3 พฤษภาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้ >

26 เมษายน 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้ >

4 เมษายน 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้ >

28 มีนาคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี >

27 มกราคม 2560 - ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน >

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

11 กุมภาพันธ์ 2562
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน ดังนี้

31 มกราคม 2562
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันตรุษจีน ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่

21 ธันวาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่
ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

6 ธันวาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้

26 พฤศจิกายน 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช

19 ตุลาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้

8 ตุลาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

18 กรกฎาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 31  กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

21 พฤษภาคม 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

30 เมษายน 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

21 พฤษภาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

30 เมษายน 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

3 เมษายน 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 13-16 เมษายน 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการในวันที่ 13-15 เมษายน 2561 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้

22 มีนาคม 2561
 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

27 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชา ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่

25 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่
ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

25 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงอังคารวันที่ 2 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

7 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

7 ธันวาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังนี้

17 ตุลาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขามาบุญครอง, สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

16 ตุลาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันปิยมหาราช ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดังนี้

9 ตุลาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ดังนี้

8 สิงหาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้

24 กรกฏาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
วรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ ศูนย์บริการแคนนอน จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาดังนี้

5 กรกฏาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 11  กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

3 พฤษภาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชาดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

26 เมษายน 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันแรงงานดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

4 เมษายน 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาระยอง,สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่ จะปิดให้บริการในวันที่ 13-17 เมษายน 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

สาขามาบุญครอง จะปิดให้บริการในวันที่ 13-15 เมษายน 2560 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 16 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

 

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี

28 มีนาคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอนจะปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันจักรี ดังนี้

สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์), สาขาบางนา, สาขาบางเขน, สาขาเพชรเกษม, สาขาชลบุรี, สาขาโคราช, สาขาระยอง, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น, สาขาภูเก็ต และ สาขาหาดใหญ่
จะปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 และ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน

27 มกราคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จะปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันตรุษจีน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวศูนย์บริการแคนนอนสาขามาบุญครองจะเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน