เรียน  ผู้ใช้บริการและ ผู้มาติดต่อ

  • ศูนย์บริการแคนนอน ทุกสาขา 
  • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
ตามประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนส่งเสริมการทำงานที่บ้าน และปิดสถานที่ให้บริการเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค

​​​​​​​บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการลูกค้าที่ศูนย์บริการแคนนอนทุกสาขาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม จนถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อในที่สาธารณะ
​​​​​​​
​​​​​​​สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องส่งสินค้าซ่อมในช่วงเวลาดังกล่าว แคนนอนได้จัดบริการ Canon Delivery Service  รับส่งสินค้าซ่อม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับบริการนี้ได้ผ่านทาง Canon Call Center โทร 02-344-9988 หรือ Line @Canon Thailand ในเวลาทำการ 8:15 – 17:15 น. (วันจันทร์-ศุกร์)
​​​​​​​
​​​​​​​ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยง และปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่อาศัย (Work from Home) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2563    โดยบริษัทได้เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP- Business Continuity Plan)  ระบบการประชุมทางไกล รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายภายใน และมีการซักซ้อมแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  และตัวแทนจำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตามปกติ
​​​​​​​​​​​​​​
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด