ตารางอบรมการใช้งานกล้อง ปี 2559

ในหน้านี้

กล้องดิจิตอล EOS > กล้องดิจิตอล IXUS และ PowerShot > กล้องวิดีโอ Legria > กลับสู่ด้านบน Your Canon + You - EOS tips - Canon Thailand - Personal

กล้องดิจิตอล EOS

End User Training 2559

กล้อง EOS
อบรมการใช้กล้อง และความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง EOS
1. การเลือกใช้อุปกรณ์มาตรฐาน และการเลือกใช้อุปกรณ์เสริม
2. ปัจจัยพื้นฐานในการถ่ายภาพ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการถ่ายภาพ
3. วิธีและเทคนิคด้านการบำรุงรักษากล้องเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

Software Basic
เรียนรู้การใช้งาน Software ของ Canon ระดับเบื้องต้น
1. EOS Utility
2. Digital Photo Professional
3. Canon ImageBrowser EX
4. Photo Stitch
* หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาในวันอบรมด้วยจึงจะเข้าลงทะเบียนได้

** รับจำนวนจำกัดเพียงคอร์สละ 10 ท่าน **

ลูกค้าที่สนใจเข้ารับการอบรม :
โปรดสมัครสมาชิก EOS Club ตรวจสอบวันและเวลาที่ท่านต้องการ แล้วลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่  
http://goto.canon.co.th/eosclub/training/index.php
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** กลับสู่ด้านบน Your Canon + You - EOS tips - Canon Thailand - Personal

กล้องดิจิตอล IXUS และ PowerShot

End User Training 2559

**
รับจำนวนจำกัดเพียงคอร์สละ 20 ท่าน**

ลูกค้าที่สนใจเข้ารับการอบรม :
 
สมัครเข้ารับการอบรมโดยแจ้งวันและเวลาวันที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม
รุ่นกล้องดิจิตอลและหมายเลขเครื่อง (Serial Number) บัตรรับประกันระบุชื่อและนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
บริษัทฯ จะตอบกลับทางอีเมล์ตอบกลับจาก ภายใน 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม

สถานที่อบรม :
ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 23 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ สาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ

หัวข้อการอบรม
1. การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานกล้อง Compact
2. การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในกล้อง Compact ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. การใช้ Software ที่ให้มากับกล้อง Compact ให้เกิดประโยชน์
4. การบำรุงรักษากล้อง


ตารางอบรมการใช้งานกล้อง Compact 1
Compact 1
IXUS ทุกรุ่น , PowerShot A Series , PowerShot N Series
4 ตุลาคม 2559
8 พฤศจิกายน 2559
15 ธันวาคม 2559
กำหนดการ :
ลงทะเบียน 09:00 – 09:30 น.
อบรม 09:30 – 16:30 น.


ตารางอบรมการใช้งานกล้อง Compact 2
Compact 2
PowerShot G Series, S Series and SX Series

13 ตุลาคม 2559
9 พฤศจิกายน 2559
16 ธันวาคม 2559

กำหนดการ :
ลงทะเบียน 09:00 – 09:30 น.
อบรม 09:30 – 16:30 น.


หมายเหตุ :
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมกล้องวิดีโอแคนนอนทุกรุ่น โปรดนำคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสื่อการบันทึก, SD Card, กล้องที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มและนำอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องมาด้วย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรม 7 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไปได้ตามปกติ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการเข้าร่วมอบรมในคอร์สอื่นๆ ของท่าน
 • ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่
  อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
  Tel: 02-344 9999 EXT. 3323, 3324, 3298
  Fax: 02-344 9922

กลับสู่ด้านบน Your Canon + You - EOS tips - Canon Thailand - Personal

กล้องวิดีโอ Legria

End User Training 2559

** รับจำนวนจำกัดเพียงคอร์สละ 20 ท่าน**

ลูกค้าที่สนใจเข้ารับการอบรม :
สมัครเข้ารับการอบรมโดยแจ้งวันและเวลาวันที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม
รุ่นกล้องดิจิตอลและหมายเลขเครื่อง (Serial Number) บัตรรับประกันระบุชื่อและนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ มาที่อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
บริษัทฯ จะตอบกลับทางอีเมล์ตอบกลับจาก ภายใน 7 วัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรม

สถานที่อบรม :
ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ชั้น 23 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ สาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ

ตารางอบรมการ ใช้งานกล้องวิดีโอ Legria
5 ตุลาคม 2559
17 พฤศจิกายน 2559
21 ธันวาคม 2559
กำหนดการ :
ลงทะเบียน 09:00 – 09:30 น.
อบรม 09:30 – 15:30 น.


การใช้งานกล้อง และการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานของกล้อง
1. การเลือกซื้อสื่อการบันทึกต่าง ๆ ที่จะใช้ในการบันทึกภาพ
2. การใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในตัวกล้อง
3. การใช้โปรแกรม Image Mixer 3 เพื่อการตัดต่อและโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
4. การบำรุงรักษากล้อง

หมายเหตุ :
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมกล้องวิดีโอแคนนอนทุกรุ่น โปรดนำคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งสื่อการบันทึก, SD Card, กล้องที่ลงทะเบียนพร้อมทั้งชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มและนำอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องมาด้วย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมในวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันเข้าอบรม 7 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งต่อไปได้ตามปกติ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการเข้าร่วมอบรมในคอร์สอื่นๆ ของท่าน
 • ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่
  อีเมล์: Digitaleos_cmt@cmt.canon.co.th
  Tel: 02-344 9999 EXT. 3323, 3324, 3298
  Fax: 02-344 9922