วันนกอพยพโลก และแนวคิดด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแคนนอน

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ เป็นวัน World Migratory Bird Day หรือ วันนกอพยพโลก นก เป็นสัญลักษณ์ของ “วัฎจักรของชีวิต” และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสรรพชีวิตเช่น พืช แมลง ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆอีกมากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ระบบพีรามิดทางนิเวศวิทยาในท้องถิ่นนั้นๆ โครงการ Canon Bird Branch Project ของแคนนอน นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์วัฎจักรของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์นกป่า
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยแคนนอนทั่วโลก รวมถึงภาพสวยๆที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของนก และคำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพนกที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ดังนี้​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​https://global.canon/en/environment/bird-branch/index.html​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​