EOS Webcam Utility 1.1 [macOS]

  19-ก.ย.-2022
  0200629304

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • macOS 12
  • macOS 11
  • macOS 10.15

  เค้าโครง

  EOS Webcam Utility 1.1 is a software solution which unlocks webcam-like capabilities for select EOS Inter-Changeable Lens and PowerShot cameras. By connecting your Canon camera to a computer with a USB cable, the camera will be available as a video source for many video conferencing and streaming applications.

  รายละเอียด

  EOS Webcam Utility 1.1 is a software solution which unlocks webcam-like capabilities for select EOS Inter-Changeable Lens and PowerShot cameras. By connecting your Canon camera to a computer with a USB cable, the camera will be available as a video source for many video conferencing and streaming applications.

  ความต้องการของระบบ

  To use this software, your computer has to meet the following system requirements.

  1. Supported OS
  - macOS (12, 11.6.8, 10.15.7)

  2. Supported Computers
  Macintosh with one of the above OS installed and a USB port as a standard feature

  CPU:
  - Intel Processors
  - Apple Silicon Processors
  RAM:
  - 2 GB or greater

  3. Display
  - Screen Resolution: 1, 024x768 pixels or more
  - Screen Colors; Approx. 32,000 colors or more

  4. Supported Models
  EOS-1D X MARK III, EOS-1D X MARK II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5DS R, EOS 5DS, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 6D MARK II, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 90D, EOS 80D, EOS 77D/EOS 9000D, EOS 70D, EOS Rebel T8i/EOS 850D/EOS Kiss X10i, EOS Rebel T7i/EOS 800D/EOS Kiss X9i, EOS Rebel T6s/EOS 760D/EOS 8000D, EOS Rebel T6i/EOS 750D/EOS Kiss X8i, EOS Rebel T5i/EOS 700D/EOS Kiss X7i, EOS Rebel SL3/EOS 250D/EOS 200D II/EOS Kiss X10, EOS Rebel SL2/EOS 200D/EOS Kiss X9, EOS Rebel SL1/EOS 100D/EOS Kiss X7, EOS Rebel T7/EOS 2000D/EOS 1500D/EOS Kiss X90, EOS Rebel T6/EOS 1300D/EOS Kiss X80, EOS Rebel T5/EOS 1200D/EOS Hi/EOS Kiss X70, EOS Rebel T100/EOS 4000D/EOS 3000D, EOS R3, EOS R5, EOS R6, EOS R7, EOS R10, EOS Ra, EOS R, EOS RP, EOS M6 Mark II, EOS M50 Mark II/EOS Kiss M2, EOS M50/EOS Kiss M, EOS M200, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III, Powershot SX70 HS

  5.Software size (Zip file)
  - 15.3 MB

  ความระมัดระวัง

  When using EOS Webcam Utility 1.1 software with macOS 12 (Monterey) and macOS 11 (Big Sur) and macOS 10.15 (Catalina) the following desktop applications will not list or permit EOS Webcam Utility 1.1 software to function on your device. Use Web-based client in Google Chrome instead of a desktop application:

  - Safari (Use Google Chrome)
  - FaceTime

  EOS Webcam Utility 1.1 software does not support apps downloaded from the App Store. Please download the application from the service provider's website where available.

  The camera can only operate with one application on your computer at a time. If the video conferencing or streaming application you are trying to use cannot receive the video feed from your camera, close all other applications on your computer that may be connected to the camera.

  When using EOS Webcam Utility 1.1 software with video conferencing or streaming applications, we cannot guarantee that it will be compatible with your device and/or the software applications you are using. If you experience any issues, we suggest using a web-based client version of the service or trying a different video conferencing or streaming application.

  When using EOS Webcam Utility 1.1 software with macOS 12 (Monterey), macOS 11 (Big Sur), PowerShot G7 X Mark III/G5 X Mark II cameras may not stream video but show "No card in camera" or show image saved in the memory card. To correct this, half press the shutter button to make the camera exit the playback mode and stream video.

  When using EOS Webcam Utility 1.1 software, please make sure to use the latest firmware of the connected camera to achieve optimal performance.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  Please refer to the instructions below on how to download and install the software.
  Exit all other applications when installing this software.
  1. Download "EOSWebcamUtility-MAC1.1.pkg.zip" from the download page. Save the "EOSWebcamUtility-MAC1.1.pkg.zip" file to a folder of your preference on your computer.

  2. When the "EOSWebcamUtility-MAC1.1.pkg.zip" folder saved to the computer is extracted, the "EOSWebcamUtility-MAC1.1" will be generated, so double-click " EOSWebcamUtility-MAC1.1.pkg " in the extracted folder. Installation of EOS Webcam Utility will begin. (If the User Account Control Window appears, follow the on-screen instructions to proceed.)

  3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

  4. After the installation is complete, you must restart your computer to apply these changes. If the installation is completed properly, the downloaded file and the "EOSWebcamUtility-MAC1.1.pkg.zip" file will no longer be necessary.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: eos-webcam-utility-mac-1-1.html
  2. เวอร์ชันไฟล์: 1.1
  3. ขนาดไฟล์: 0KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ

  สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่?

  ใช่. มันแก้ไขปัญหาของฉัน

  มันครอบคลุมถึงปัญหาของฉัน แต่วิธีแก้ไขยังไม่ได้ผลสำหรับฉัน

  ข้อมูลในหน้านั้นยากที่จะเข้าใจ

  มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของฉัน