20 พ.ค. 2009

  ข้อมูลหมึกที่ใช้กับเครื่องเครื่องพิมพ์อิ้งค์เจทของ Canon

  ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Canon

  Canon ได้รับแจ้งปัญหาเรื่องควันที่ออกมาจากเครื่องเครื่องพิมพ์อิ้งค์เจท Canon ในบางเครื่อง

  ซึ่งบางครั้ง หัวพิมพ์และส่วนประกอบบางชิ้นที่ติดอยู่จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้
  หลังจากการตรวจสอบ Canon เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดความร้อนและ/หรือควันคือการรั่วซึมของหมึกเป็นเวลานานและไหลเข้าสู่ฉนวนกันซีมของหัวพิมพ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้คือ

  • การตกหรือกระทบอย่างแรงกับพื้นผิวที่มีความแข็งหลังจากทำการแกะผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  • น้ำยากันซึมจะทำปฏิกิริยากับตัวทำละลายที่อยู่ในหลอดบรรจุหมึก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าหากไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหัวพิมพ์ ตัวเครื่องก็จะสามารถตรวจจับได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้หมึกพิมพ์แท้ของ Canon

  แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวมีน้อยมาก นอกจากนั้น การทดสอบยังพบว่าวัสดุของส่วนประกอบ
  เครื่องพิมพ์รอบๆหัวพิมพ์ไม่สามารถติดไฟได้และเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากความเสียหายที่หัวพิมพ์นั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้กระดาษหรือส่วนประกอบเครื่องพิมพ์

  ดังนั้น เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ใช้

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน.

  ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Canon