การดูแลและบํารุงรักษาแบตเตอรี่ในตัวสําหรับ iNSPiC [C] CV-123A - Canon Thailand

22 ต.ค. 2020

  การดูแลและบํารุงรักษาแบตเตอรี่ในตัวสําหรับ iNSPiC [C] CV-123A

  ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน

  ขอแนะนําให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ iNSPiC [C] CV-123A ให้เต็มหลังจากใช้งาน

  เพื่อการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ที่ดีขอแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายในหนึ่งปีก่อนปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน หากคุณเก็บกล้องไว้ภายใต้สภาวะแบตเตอรี่ต่ำเป็นเวลานานกว่าสาม (3)เดือน คุณอาจไม่สามารถชาร์จแบเตอรี่ในตัวได้

  *อ้างอิงสถานะ LED เพื่อยืนยันระดับแบตเตอรี่  หากคุณพบปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี่บน iNSPiC [C] CV-123A โปรดทําตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่าง:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจอะแดปเตอร์ชาร์จ USB / เอาต์พุตพลังงานและสายเคเบิล micro USB ตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ด้านล่าง:
   • อะแดปเตอร์ AC: 5V / 1A หรือสูงกว่า
   • สาย USB : สาย USB Canon ที่ให้มา (มาพร้อมกับแพคเกจ) หรือสาย USB ที่รองรับกระแสไฟ 1A หรือมากกว่า
  2. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อระหว่างสาย USB และอะแดปเตแน่นหนาขณะชาร์จ หากการชาร์จไม่เริ่มต้น ให้ลองถอดสาย USB ออกจากแหล่งสัญญาณ USB ก่อนเสียบปลั๊ก
  3. ในสภาวะปกติไฟ LED สำหรับชาร์จจะยังคงเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จและเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากนั้นประมาณ 90 - 110 นาที
    

  อาการต่อไปนี้อาจบ่งบอกถึงปัญหาในการชาร์จในตัวแบตเตอรี่

  1. เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟไฟ LED ชาร์จไม่สว่างขึ้น หรือ
  2. เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟไฟ LED ชาร์จจะอยู่สีแดงนานมากกว่า 110 นาทีและไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือ
  3. เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ LED ชาร์จจะกะพริบเฉพาะสีแดงและอุปกรณ์จะดับลงหลังจากเวลาผ่านไป  การติดต่อขอข้อมูล :
  หากพบปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการแคนนอนในพื้นที่

   

  โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020