25 ส.ค. 2016

  เรียน ท่านผู้ใช้กล้องดิจิตอลรุ่น EOS 5DS และ EOS 5DS R


  ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Canon

  เราวางแผนที่จะปล่อยเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.1.X สำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลรุ่น EOS 5DS และ EOS 5DS R ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้น

  การเปลี่ยนแปลง
  การเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์ : 
  เราวางแผนที่จะปรับปรุงระบบการทำงานดังรายการต่อไปนี้

  1. ระบบสนับสนุนการทำงานของอแดปเตอร์Wi-Fi W-E1


  ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
  กล้องดิจิตอล SLR รุ่น EOS 5DS และ EOS 5DS R .
  *เฟิร์มแวร์ของกล้องถ่ายรูปเวอร์ชั่น 1.0.0 จะได้รับการอัพเดท.

  การปล่อยเฟิร์มแวร์
  เราวางแผนในการปล่อยเฟิร์มแวร์ในเดือนพฤศจิกายน 2559.

  การติดต่อ
  หากมีปัญหาหรือข้อสอบถาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง