ถาม-ตอบ ปัญหาอิ้งค์เจ็ทพริ้นเตอร์ - Canon Thailand

17 ก.พ. 2021 (อัพเดต)

  ถาม-ตอบ ปัญหาอิ้งค์เจ็ทพริ้นเตอร์

  คำถาม 1: ความแตกต่างระหว่างหมึกไม่กันน้ำ (Dye ink) และหมึกกันน้ำ (Pigment ink) คืออะไร

  หมึกประกอบด้วยสารสี ตัวทำละลาย สารผสมเพิ่มและน้ำ สำหรับหมึกไม่กันน้ำ (Dye ink) สารสีจะถูกละลายในระดับโมเลกุล แต่สำหรับหมึกที่กันน้ำ (Pigment ink) นั้นจะเกิดการกระจายโดยไม่มีการทำให้ละลาย หมึกแต่ละประเภทจะมีข้อดีของตนเอง หมึกไม่กันน้ำจะให้สีที่ละเอียดซึ่งเหมาะกับการพิมพ์ภาพ ขณะที่หมึกกันน้ำจะให้ค่าทนทานแสงสว่างที่ดีกว่า

  คำถาม 2: หมึกคือสารของเหลวที่มีการเติมสีลงไปใช่หรือไม่ มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์หรือไม่

  งานพิมพ์ที่ดีคือผลผลิตที่มีจากองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกัน:

  งานพิมพ์ที่ดี = หัวพิมพ์ x หมึกแคนนอน x กระดาษพิมพ์แคนนอน

  เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานนานและให้สีสันของงานที่ดี ตลับหมึกแคนนอนได้ผ่านขั้นตอนการวิจัยและทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าหมึกสามารถใช้งานได้ดีกับหัวพิมพ์และกระดาษแคนนอน เพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของส่วนใดส่วนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้รับ

  การใช้แทงก์หรือตลับหมึกแคนนอนที่ไม่ใช่ของแท้ (รวมถึงการใช้หมึกที่ไม่ใช่ของแท้กับแทงก์หรือตลับหมึกแคนนอน) กับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกของแคนนอนอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์หรือคุณภาพงานพิมพ์ อีกทั้งการใช้หมึกที่ไม่ใช่แคนนอนของแท้ยังอาจก่อให้เกิดโอกาสที่หัวพิมพ์จะร้อนเกินไปหรือเกิดควัน

  การใช้หมึกของบุคคลที่สามกับเครื่องพิมพ์ของท่าน ไม่เพียงแต่เป็นการได้รับงานพิมพ์คุณภาพต่ำซึ่งเป็นผลการลงทุนคืนในอัตราที่ต่ำเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องพิมพ์ที่เสียหายอีกด้วย

  คำถาม 3: อะไรคือความแตกต่างระหว่างหมึกของแคนนอนและหมึกยี่ห้ออื่นๆ ในด้านคุณภาพงานพิมพ์/ความทนทานของสี

  คำถาม 4: หมึกแคนนอนมีสารที่เป็นพิษหรือไม่

  เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค แคนนอนจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet :MSDS) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัยทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

  เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งแสดงรายชื่อส่วนประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งระบุถึงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ นอกจากนี้ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการส่วนประกอบเหล่านี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือมาตรการแก้ไขในกรณีเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบทางเคมี

  สำหรับรายละเอียดของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย กรุณาดูที่นี่.

  คำถาม 5: ทำไมตลับหมึกสีถึงลดลงถึงแม้เราจะทำการพิมพ์เพียงขาวดำเท่านั้น

  ขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษที่ใช้หรือการตั้งค่าการพิมพ์ หมึกสีอาจจะถูกใช้แม้ว่าคุณจะพิมพ์เอกสารขาวดำ เมื่อหมึกสีใดๆ ก็ตามหมด คุณต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่เพื่อให้การดำเนินการพิมพ์มีความต่อเนื่อง

  คำถาม 6: พบปัญหาและไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ สแกนหรือทำสำเนากับเครื่องพิมพ์ได้หากหมึกหมดหรือไม่มีตลับหมึก จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

  คุณต้องทำการติดตั้งแทงก์หมึกสีดำและหมึกสีหรือตลับหมึกไม่ว่าคุณจะทำการพิมพ์สีหรือขาวดำ หากแทงก์หรือตลับหมึกไม่ได้ถูกติดตั้งหรือหมดลง จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถทำการพิมพ์ สแกนหรือทำสำเนาได้จนกว่าจะมีการติดตั้งแทงก์หรือตลับหมึกใหม่

  คำถาม 7: ทำไมตลับหมึกถึงลดลงแม้ว่าจะทำการพิมพ์ในปริมาณไม่มาก

  เพื่อเป็นการช่วยให้การทำงานของเครื่องพิมพ์ดีขึ้น เครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตของแคนนอนอาจมีการดำเนินการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติระหว่างที่เครื่องพิมพ์ปล่อยหมึกออกจากหัวพิมพ์เพื่อป้องกันการอุดตันของหัวพิมพ์ ระหว่างขั้นตอนนี้ จะมีการใช้หมึกในปริมาณเล็กน้อย นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้เครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก จะมีหมึกจำนวนเล็กน้อยที่ถูกใช้ไปในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างการทำงานที่มีการใช้หมึกในตลับหมึก

  คำถาม 8: อะไหล่ / ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหร่

  โดยทั่วไปแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการซ่อมนั้นจะสามารถใช้งานได้ 2-5 ปี หลังจากการหยุดการผลิตของโมเดลนั้นๆ เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันหรือโมเดลอื่นๆ ที่มีฟังก์ชันใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับโมเดลเครื่องพิมพ์ของคุณ ในกรณีดังกล่าว คุณอาจจะไม่สามารถใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยใช้กับเครื่องพิมพ์ที่คุณเปลี่ยนมาใช้ คุณอาจต้องทำการอัพเดตระบบปฎิบัติการของคุณ กรุณาปรึกษากับศูนย์บริการแคนนอนในพื้นที่ของท่าน

  คำถาม 9: การรับประกันเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตมีระยะเวลาเท่าไหร่

  โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์คือ 1 ปีหลังจากวันที่ซื้อโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการรับประกันในพื้นที่ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงวัสดุเครื่องพิมพ์ต่างๆ เช่นกระดาษและแทงก์/ตลับหมึก สำหรับข้อกำหนดของการรับประกันแบบเต็มรูปแบบ กรุณาอ้างอิงถึงบัตรรับประกันหรือศูนย์บริการแคนนอนในพื้นที่ของท่าน

  คำถาม 10: ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์หลังจากติดตั้งตลับหมึกบนเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ต

  เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหมาะสม ควรใช้งานตลับหมึกให้หมดภายใน 6 เดือนหลังจากการติดตั้งกับเครื่องพิมพ์

  คำถามที่ 11: เราสามารถนำเครื่องพิมพ์จากภูมิภาคหนึ่งไปใช้ยังอีกภูมิภาคหนึ่งได้หรือไม่

  โดยทั่วไปแต่ละภูมิภาคจะจำหน่าย ตลับหมึก / หมึกพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ที่มีจำหน่ายในภูมิภาคนั้นๆ บนตลับหมึกจะมีฉลากเกี่ยวกับการตั้งค่าเฉพาะของหมึกนั้นๆ และอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่จำหน่ายในภูมิภาคอื่นได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดตรวจสอบกับศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของแคนนอนที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ ก่อนจะย้ายสถานที่เครื่องพิมพ์

  คำถามที่ 12: จะเกิดอะไรขึ้นกับการรับประกันเครื่องพิมพ์ของฉัน ในกรณีที่ฉันใช้หมึกแคนนอนแบบเติมหรือไม่ใช้ของแท้

  คุณจะมีค่าใช้จ่ายกับปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณที่เกิดจากการใช้ตลับหมึกหรือหมึกที่ไม่ใช่ของแท้จากแคนนอน (รวมถึงการใช้แท็งก์แท้ของแคนนอน แต่เติมหมึกที่ไม่ใช่หมึกแท้ของแคนนอน) ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดคำนึงถึงสิ่งนี้ในกรณีที่ไม่ใช้หมึกแท้ของแคนนอน

  คำถาม 13: แฟกซ์จะถูกเก็บไว้ในเมมโมรี่ภายใต้เงื่อนไขอะไร

  เครื่องพิมพ์ที่มีฟังก์ชันแฟกซ์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ในเมมโมรี่:

  • แฟกซ์ไม่ทำการพิมพ์เนื่องจากสภาวะต่างๆ เช่นหมึกหรือกระดาษไม่เพียงพอ
  • แฟกซ์อยู่ในระหว่างคิวรอส่ง
  หากคุณทำการถอดปลั๊กออก การตั้งค่าวันที่และเวลาจะถูกตั้งใหม่และแฟกซ์ที่ถูกเก็บไว้ในเมมโมรี่ของเครื่องพิมพ์จะถูกลบออก ก่อนทำการถอดปลั๊ก กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์หรือส่งแฟกซ์ที่คุณต้องการเก็บเรียบร้อยแล้ว
   

  คำถาม 14: ISO / IEC 24734 & 24735 คืออะไร

  เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการเปรียบเทียบงานพิมพ์และความเร็วในการทำสำเนาระหว่างเครื่องพิมพ์ ผู้ผลิตต่างๆ นั้นจำเป็นต้องมีวิธีการทดสอบอย่างง่าย แคนนอนและผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชั้นนำได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) เพื่อกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้น มาตรฐานนี้ถูกเรียกว่า "ISO / IEC 24734 และ ISO / IEC 24735" มาตรฐาน ISO / IEC 24734 และ 24735 ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO / IEC 24734 และ 24735 คลิกที่นี่

  Q15: ฉันจะตรวจสอบระบบปฏิบัติการล่าสุดที่รองรับเครื่องพิมพ์แคนนอนของฉันได้อย่างไร

  โดยปกติจะประกาศอัพเดทระบบปฏิบัติการใหม่โดย Microsoft และ Apple หากต้องการค้นหาระบบปฏิบัติการล่าสุดที่รองรับกับเครื่องพิมพ์แคนนอน หรือ All-In-Ones (AIO) คลิกที่นี่

  คำถาม 16: การพิมพ์แบบ single pass คืออะไร

  เครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตแบบ Single-pass เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้งานพิมพ์อิงก์เจ็ตที่มีคุณภาพสูง โดยใช้หัวพิมพ์ที่อยู่คงที่และกระดาษซึ่งเคลื่อนที่ใต้หัวพิมพ์ที่อยู่คงที่เพียงครั้งเดียว การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์แบบ Single-pass กำหนดความต้องการของหมึกอย่างตายตัว เนื่องจากระบบต้องมีความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในการพิมพ์แบบ single-pass การบำรุงรักษาหัวพิมพ์จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

  ซึ่งหมายความว่าหมึกต้องทำการฉีดออกจากหัวฉีดได้อย่างไม่มีปัญา ซึ่งส่งผลต่อการเลือกคุณสมบัติทางเคมีของหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ single-pass

   

  โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2011