15 ก.พ. 2017 (อัพเดต)

  เรียน ท่านผู้ใช้/เจ้าของเลนส์ EF 70-300 f/4-5.6 IS USM ทุกท่าน:


  ก่อนหน้านี้แคนนอนได้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาภาพบางภาพที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ EF 70-300 f/4-5.6 IS USM มีความละเอียดไม่เพียงพอ ซึ่งอาจมองเห็นได้ที่ขอบเฟรมเมื่อใช้ทางยาวโฟกัส 300 มม. และถือกล้องในแนวดิ่ง

  แคนนอนขออภัยเป็นอย่างสูงไปยังลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวในการใช้เลนส์รุ่นนี้ และขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือและเข้าใจในความพยายามของแคนนอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


  ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา:

  ปัญหาที่ระบุข้างต้นอาจเกิดขึ้นกับเลนส์ EF70-300mm f/4-5.6 IS USM ที่มีเลขตัวที่สามและสี่ใน serial number ดังนี้.

  วิธีดูเลขผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา:
  Serial Number: [nnXNnnnn]
  "X"="0" หรือ "1" (ยกเว้นในกรณีที่ "N"="7")
  หากเลขตัวที่สี่เป็น “7” เลนส์นั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา.
  "n" แทนเลขตัวอื่นๆ .
  ตัวอย่างหมายเลข serial number ของเลนส์ที่มีปัญหา: "nn01nnnn" หรือ "nn11nnnn"

  การให้ความช่วยเหลือ:

  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา แคนนอนได้ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าที่ประสบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านท่าน

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง